0

Anadolu ve Mezopotamya’ya niçin uygarlıklar beşiği deniliyor olabilir? Araştırınız.

Anadolu ve Mezopotamya’daki ilk uygarlıklarla ilgili kronoloji

Yukarıdaki kronolojide adları geçen uygarlıkların birçoğu ile ilgili arkeolojik buluntular bulunmuştur. Bu eserler sayesinde günümüzden yüzyıllarca önce Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış uygarlıkların sosyal, kültürel ve siyasi yapıları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Arkeologların yapmış oldukları kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntulara göre insanlığın hikâyesi, Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölge olan Mezopotamya ve Anadolu’da başlamıştır.

Buna göre Anadolu’da Hitit, Frig, İyon, Urartu, Lidya; Mezopotamya’da Sümer, Babil, Asur uygarlıkları yaşamıştır.

Bu uygarlıkların hepsi bu bölgelerde yaşamış olmalarından dolayı, uygarlıklar beşiği tabiri kullanılmıştır. İnsanlık ve medeniyet bu bölgelerden dünyaya yayılmıştır.Soru-Cevap Sitesi

Yorum Gönder

 
Top