0

Anadolu’nun yazı ile tanışmasında Asurlu tüccarların rolünü nedir açıklayınız.

 Sümerlerle ilişkilerini geliştirip ticaretle uğraşmışlardır.

Asur’un başkenti Ninova’dır. Devrinin en büyük ve zengin şehirlerinden birisi olmuştur. İlk büyük kütüphane burada kurulmuştur.

Asurlu tüccarların Mezopotamya kültürünün yayılıp tanınmasında önemli katkıları olmuştur. Anadolu ile olan ticaretlerinde Anadolu’nun yazı ile tanışmasını ve kullanmasını sağlamışlardır.

Asurlular, Anadolu ile ticareti geliştirmişlerdir. Kayseri’deki Kültepe’yi önemli bir ticaret merkezi yapmışlardır.Yorum Gönder

 
Top