0

Atatürk inkılapları sonrasında ekonomi, eğitim ve sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

EKONOMİ:
• Tarımda modern makineler kullanılmaya başlandı, çiftlikler kuruldu. Köylünün
verdiği aşar vergisi kaldırıldı ve köylüye ucuz kredi verildi.
• Cumhuriyetin ilk on yılında 3500 km’lik demir yolu yapıldı. Kara yolları, liman ve
köprüler yapılarak ulaşım sorunu çözüldü.
• Fabrikalar açılarak üretime başlatıldı.
EĞİTİM:
• Mahalle mektepleri ve medreseler kaldırıldı. Modern okullar açıldı.
• Bütün okullar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlanarak öğretim birliği sağlandı.
• Atatürk, Türk dilinin daha kolay okunup yazılması, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması
için harf değişikliği yaptı. 1 Kasım 1928’de, Türk Harfleri Hakkında Kanun kabul
edildi.
SAĞLIK:
•  Cumhuriyetin ilanından sonra sağlık işlerine daha fazla para ayrıldı. Her ilde numune hastaneleri açıldı. Sağlık alanında çalışanların sayısı artırıldı. Salgın hastalıklarla mücadele edildi. Sanatoryum, dispanser ve doğumevleri açıldı. Ankara’da Hıfzıssıhha Enstitüsü açıldı.Yorum Gönder

 
Top