0

Gazneliler devleti hangi devletlerle komşudur?

Gazneliler Devleti, Kuzeyde Karahanlılar, Doğuda Çin, Güneyde Hindistan, batıda ise Abbasi Devleti ile komudur.
Yorum Gönder

 
Top