0

Geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir? 
Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktör her zaman su olmuştur.

Tarihte bütün uygarlıkların su kenarlarında kurulduğu görülmektedir. Çünkü su insanlar ve diğer canlılar için hayat kaynağıdır. Örneğin Mezopotamya uygarlığı fırat ve Dicle ırmakları arasında, Mısır uygarlığı Nil nehri civarında Hint uygarlığı ise Ganj nehri kenarında kurulmuş ve gelişmiştir.

Sığınma ve korunma faktörü: Kaba Taş Çağında insanlar mağaralarda, ağaç kovuklarında ya da dallarla örtülen ilkel ve yuvarlak biçimli kulübelerde yaşıyorlardı. İnsanların mağara veya kulübe yeri seçiminde, uygun iklim koşulları, su kaynaklarına yakınlık av hayvanlarının çokluğu ve yenilebilir bitkilerin bol olması önemli rol oynuyordu.

Yerleşim bölgelerindeki su kaynaklarının korunması av hayvanlarının ve bitkilerin azalması ya da iklimdeki değişiklikler, insanların başka yerlere göç etmesine neden oluyordu.Yorum Gönder

 
Top