0

H2O, CH3COOH, NH3, CH4, HCI ve CaO gibi bazı bileşiklerin yaygın olarak bilinen ve sistematik olmayan adlarını yazar mısınız ?
Fizik ve kimya gibi bilim dallarında yaygın olarak kullanılan bu bileşenlerin alışık olmadığımız ve sistematik olmayan bazı adları vardır ve bunlar nelerdir uzun anlamlarını açalım.
H20: Su (Di hidrojen monoksit).
CH3COOH: Sirke asidi (Asetik asit).
NH3: Amonyak.
CH4: Metan.
HCI: Tuz ruhu (Hidrojen klorür).
CaO: Kireç (Kalsiyum Oksit). Kısaltılmış şekilde yazılımları daha çok kolaylık sağlamaktadır.

  • bazı bileşiklerin yaygın olarak bilinen ve sistanatik olmayan adları
  • ch3cooh YAYGIN ADI
  • h2o ch3cooh nh3 ch4 hcı ve cao gibi bazı bileşiklerin yaygın olarak bilinen ve sistematik olmayan adlarını yazınızYorum Gönder

 
Top