0

Hava ve Sıvı Direnci

Hava içerisinde hareket eden cisimle hava arasında oluşan ve cisimlerin hareketini zorlaştıran sürtünme kuvvetine hava direnci veya hava sürtünmesi denir.

Sıvı içerisinde hareket eden cisimle sıvı arasında oluşan ve cisimlerin hareketini zorlaştıran sürtünme kuvvetine sıvı direnci veya sıvı sürtünmesi denir. (Su içerisinde hareket eden cisimlerin hareketine karşı oluşan bu zorlaştırıcı veya engelleyici kuvvete su direnci denir.).

Hava direnci, havanın temas ettiği bütün cisimlere etki eder. Bu nedenle hava direnci; uçaklara, uçan balonlara, otomobillere, yürüyen veya koşan insanlara, bisikletlilere, uçurtmalara, yağan yağmur, kar veya doluya, gök taşlarına, havaya atılan taşa, belirli bir yükseklikten yere bırakılan cisme etki eder.

Sıvı direnci, sıvının temas ettiği bütün cisimlere etki eder. Bu nedenle sıvı direnci; yüzücülere, gemilere, kayıklara, balıklara, deniz altılara, sıvı içerisine bırakılan cisme etki eder.

Havadaki cisimlere etki eden hava direnci, sıvıdaki cisimlere etki eden sıvı direncinden daha küçüktür.Yorum Gönder

 
Top