0

Nüfusumuzun yaş gruplarına göre dağılımı hakkında neler söyleyebilirsiniz?


Ülkemizdeki toplam nüfusun % 26’sı 0-14 arasındaki genç nüfustur. %67’si 15-64 arasındaki çalışabilir yetişkin nüfustur. % 7’si ise 65 ve üzeri yaşlardadır. Bu oranlar ülkemizin gelişmekte olduğunu gösterir.Yorum Gönder

 
Top