0

Sosyal Kültürel ve Ekonomik Faktörler

Toplumun sosyal çevre*sini meydana getiren faktörlerin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik etki*leşimler olduğu bilinmektedir. Sosyal olarak gelişme geriliği olan ülke*lerde bu etkileşim olumsuz etkilenir.

Bilindiği üzere toplumun sosyal yapısını aile nüfus ırk din dil ak*rabalık gibi faktörler oluşturur. Aynı zamanda bu faktörler o toplumun kültürünü de meydana getirir.
Kültürdeki değişmeler sosyal yapıyı etkiler. Olumlu kültür değişme*leri halkın eğitim düzeyini ve ekonomik gücünü arttırmakla gerçekleşir. Eğitim ve kültür düzeyinin iyileşmesi ile sağlık düzeyi de yükselir. Sağ*lık alanında eğitim seviyesinin yükselmesi de toplumun çevreyi bilinçli kullanmasını ve olumsuzlukları olumlu hale dönüştürmesini sağlar.

Temel Sağlık Hizmetleri ve Yararlanma Yolları
Toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarına göre sağlık personelinin yaptığı çalışmalara sağlık hizmetleri denir.

Koruyucu ve tedavi edici olarak her türlü uygulamayı yapmak için örgütlenmiş bir sistemdir. Ancak her türlü çabaya karşın herkesi hasta*lıktan korumak mümkün değildir. İşte bu durumda tedavi hizmetleri devreye girer. Tedavi hizmetlerinin yetersiz kaldığı sakatlık durumla*rında ise kişileri başkalarına bağımlı olmadan kendi kendine yeter bi*çimde yaşamasını sağlamak yani rehabilite etmek gerekir.Yorum Gönder

 
Top