0

Tek çocuklu nüfus politikasının avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

v      Olumlu Sonuçları
v      Kişi başına düşen gelirin artması
v      Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi
v      İşsizliğin azalması
v      Köyden kente göçün azalması
v      Sosyal sorunların azalması
v      Tasarrufların artması
v      Tüketimin azalması
v      Devletin giderlerinin azalması
v      Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi

Olumsuz Sonuçları

v      Cinsiyet dengesizliği
v      Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)
v      Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
v      Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması
v      Ülkenin savunma gücünün azalması
v      Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkmasıYorum Gönder

 
Top