0

Türklerin İslamiyeti kabul etmesinin kültürel sonuçları neler olmuştur?

Türkler İslamiyeti kabul etmekle birlikte yeni bir yaşam tarzını ve kültür yapısını da kabul etmiş oldu. Türk kültürü Türk-İslam Kültürüne dönüştü.
Göçebe hayat yerini yerleşik hayata bıraktı. İlk yazılı edebi eserler verilmeye başlandı. Mimari gelişti. Bilim ve sanatta önemli gelişmeler yaşandı. Türklerin İslamı kabul etmesi kültürel bir devrimdir.Soru-Cevap Sitesi

Yorum Gönder

 
Top