0

Yol, zaman ve sürat arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Hareketli bir varlığın birim zamanda aldığı yol o hareketlinin süratine eşittir. Bir hareketli t süresince x yolunu alıyorsa sürati;

sürat=yol/zaman

v=x/t

ilişkisi bulunmaktadır.Yorum Gönder

 
Top