0

Din Kültürü 4. Ünite Ders Anlatımı
Kur'Anı Kerim 
 • Vahiy yolu ile indirilmiştir. 
 • Son ilahi kitaptır.                                                                 
 • Bütün insanlar için indirilmiştir. 
 • Tüm zamanlar için geçerlidir. 
 • Aslı korunmuştur. 
 • Yüce Allah 'ı tanıtır. 
 • İnanç özlellklerini anlatır. 
 • İbadetleri anlatır. 
 • Güzel ahlakı öğütler. 
 • Bazı varlıkların yaratılış ve özelliklerini anlatır. 
 • Geçmişte yaşanmış bazı olayları anlatır.

 İslam dininin amacı nedir:İnsan kendi istek ve iradesiyle dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmaktadır.

Dinimizin hükümleri Kur 'anı Kerim' de yer almaktadır.

Kur ' anı'nın hükümlerine uymak sevap kazandırır.

Kur2 anı Kerim indirildiğinden beri hiç değişikliye uğramadan korunmuştur.

Kur 'anı Kerim Hz. muhammed'e Hira Mağra' sında İbadet ederken Cebrail adlı melek tarafından " Yaratan rabbin adı ile oku. " ayetiyle indirilmeye başlanmıştır.

23 yılda tamamlanmıştır.

610 yılı : Hz. Muhammed ' e ilk ayetin indirilmesi.

610 - 632 yılları: Ayetlerin yazıya aktarılması.

632 yılı : Kur' anı' nın indirilmesi. Hz. Ebu Bekir ayetlerin derlenmesi mushaf haline gelmesi. Hz Osamn Mushafların çoğaltılması.

Vahiy: Bir buyruk veya düşüncenin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi.

Mushaf: Kur ' anı' nın kitap haline getirilmesine denir.

Ayet: Kur'anı Kerim2 in surelerini oluşturan uzun yada kısa ifadelere ayet denir.

Kur' anı Kerim yaklaşık olarak 6666 ayet bulunur.

Bakara süresinin 282. ayeti bir sayfa uzunluğundadır.

Rahman süuresinin 64. ayeti bir kelimede ibadettir.

Sure: Kur ' anı Kerim ' in ayetlerden oluşan bölümlerine sure denir.

Kur ' anı Kerim 114 suredir.

Kur' anı Kerim' de:

İlk Sure: Fatiha Suresi

Son Sure: Nas Suresi

En fazla ayet: Bakara Suresi : 286. ayet

En az ayet: Kevser Suresi : 3 ayet

                                                                    Sure    
                                        1. Mekki Sureler                          2. Medeni Sureler
                                                                                 
                             Hz Muhammed ' e Mekke' de                 Hicretten sonra Medine' de
                                indirilmiş sureler                                        indirilimiş sureler.

                                                     
                                                          Ayet - Sure - Kur' an


Not: Kur ' anı Kerim 600 sayfadır. 20 ' şer sayfalık bölümlerine cüz denir. Kur' anı Kerim 30 cüzden oluşmuştur.Yorum Gönder

 
Top