0

KİTABIMIZ KURAN-I KERİM
Soru:   Kutsal kitap ne demektir?
Cevap: Allah’ın emir ve yasaklarını anlatan, peygamberlerine gönderdiği kitaplardır.
Soru: Kaç tane kutsal kitap vardır, isimleri nelerdir ve kimlere gelmiştir?
Cevap: 4 tane kutsal kitap vardır.
            Zebur                          Davut (AS)’a  gelmiştir.
            Tevrat                         Musa (AS)’a gelmiştir.
            İncil                            İsa (AS)’a gelmiştir.
            Kuran-ı Kerim, son kutsal kitap olarak son peygamber olan Hz. Muhammed (SAS)’e gelmiştir.
Soru: Kutsal kitapları peygamberlere getiren meleğin adı nedir?
Cevap: Cebrail (AS)’dır.
Soru: Kuran-ı Kerim kaç yılında inmeye başlamıştır?
Cevap: 610 yılında, Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde inmeye başlamıştır.
Soru: Kuran-ı Kerim ilk nerede inmiştir?
Cevap: Mekke’de, Hira Mağarası’nda inmiştir.
Soru: Kuran-ı Kerim’in inen ilk ayeti nedir?
Cevap: “İkra” yani “Oku” ayetidir.
Soru: Kuran-ı Kerim’in tamamı kaç yılda inmiştir?
Cevap: 23 yılda inmiştir.
Soru: Bu 23 senenin kaç yılı Mekke’de, kaç yılı Medine’ de geçmiştir?
Cevap:13 senesi Mekke’de, 10 senesi Medine’de geçmiştir.
Soru: Mekke’de inen ayetlere ne ad verilir?
Cevap: Mekki ayetler denir.
Soru: Medine’de inen ayetlere ne ad verilir?
Cevap: Medeni ayetler denir.
Soru:Peygamberimiz zamanında Kuran-ı Kerim’i yazan kişilere ne ad verilir?
Cevap: Vahiy katibi adı verilir.
Soru: Vahiy katipleri Kuran ayetlerini nerelere yazmışlardır?
Cevap: Yassı kemiklere, ağaç kabuklarına, derilere yazmışlardır.
Soru:Kuran-ı Kerim’in hepsini ezberleyenlere ne ad verilir?
Cevap: Hafız denilir.
Soru: Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya ne denir?
Cevap: Hatim denir.
Soru: Kuran-ı Kerim’i kimin zamanında kitap haline getirdi ve bu ilk kitaba ne ad verilir?
Cevap: Hz. Ebubekir zamanında kitap haline geldi ve bu kitaba “Mushaf” denir.
Soru: Kuran-ı Kerim kimin zamanında çoğaltıldı?
Cevap: Hz. Osman zamanında çoğaltıldı.
Soru: Ayet ve sure nedir?
Cevap: Ayet, Kuran’daki cümlelerdir. Bittiği yerde bu  işarete benzer işaret bulunur.Bir surede  işaretinden kaç tane varsa o kadar ayet vardır.
            Sure ise ayetlerin birleşmesinden oluşan metne denir. Sureler ayet sayısına göre uzun veya kısa olurlar.
Soru: En kısa ve en uzun sure hangisidir?
Cevap: En kısa Kevser Suresi (3 ayet) , en uzun ise Bakara Suresi (286 ayet)’ dir.
Soru: Kuran-ı Kerim’de kaç sure vardır?
Cevap: 114 sure vardır.
Soru: Kuran-ı Kerim kaç sayfadır?
Cevap: 604 sayfadır.
Soru: Cüz nedir ve kaç cüz vardır?
Cevap : Cüz, Kuran-ı Kerim’in daha kolay okunması için 20’şerlik sayfalara ayrılmış parçalara denir. 30 tane cüz vardır. 30. cüz hariç bütün cüzler 20 sayfadır. 30. cüz 24 sayfadır.
Soru: Kuran-ı Kerim’de kaç peygamberin ismi yazmaktadır?
Cevap: 28 peygamberin ismi yazmaktadır.
Soru: Kuran-ı Kerim’de ismi yazan tek kadın kimdir?
Cevap: İsa (AS)’ın annesi Hz. Meryem’dir.
Soru: Kuran-ı Kerim’in inen son ayeti nedir?
Cevap: "Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'a razı oldum." Peygamberimiz bu ayet indikten kısa süre sonra vefat etmiştir.
Soru: Kuran-ı Kerim’i koruyacak olan kimdir?

Cevap: “Kuran-ı Kerim’i biz indirdik ve onu elbette koruyacak olan biziz” diyen Hz. Allah (CC)’dür.Yorum Gönder

 
Top