0

1.ÜNİTE :İNANÇ                                                                   
Kelime-i  Şehadet
Eşhedüella ilahe illallah ve EşhedüenneMuhammedenabduhu ve rasülüh
Anlamı :Ben şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur .Ve ben yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed Allah’ın kulu ve rasülüdür.
Şehadet :Bir şeyin gerçekliğini doğrulama tasdik etme.
Kelime-i  Tevhid
La ilahe illallah muhammedunrasullulah
Anlamı:Allah’tan başka ilah yoktur Hz Muhammed Allahın elçisidir.
Tevhid :Allah’ın bir tek olması
Kim Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammedin (sav)Allahın elçisi olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennem ateşini yasaklar .
Hadis-i Şerif
Euzu Besmele
Euzubillahimineşeydaniracimbismillahirrahmanirrahim
Anlamı :Kovulmuşşeytanlarınşerinden Allaha sığınırım Esirgeyen ve bağışlayan Allahın adıyla
DUA ÖRNEKLERİ
-Allah razı olsun                                                      -Allaha emanet ol
-Allah kaza ve beladan korusun                         -Allah rahmet eylesin
-Mekanı cennet olsun                                            -Allah zihin açıklığı versin
-Analı babalı büyüsün                                            -Allah’ım ilmimizi artır
-Bir yastıkta kocasın                                               -Allah’ım anama babama kazanç ver
-Allah bereket versin                                              -Allah’ım evsizlere ev aşsızlara aş ver
-Allah’ım bize başarı nasip eyle                             -Allah nazardan korusun
Subuhaneke
Subuhanekeallahümme ve bihamdikVetebarakesmükvetealaceddük (vecellesenaük )Vela ilahe ğayruk
Anlamı:Alahım sende eksik özellik yoktur seni her zaman överim senin adın kutludur senin şanın yücedir (senin adın uludur ) ve senden başka ilah yoktur .
Dinin bize öğretikleri
1)İnsanların ve kainatın kimin yarattığını (Allah)                          
2)Allaha nasıl ibadet edileceğini ( namaz ,oruçvb )
3)İnsanlara nasıl davranılacağını ( saygılı,sevgili
4)İnanç esasları(Allah ,peygamber ,melek vb)
Dinin kaynağı
Kuran-ı kerim ve peygamberimizin davranışları(sünnet)
Dinin ve Ahlakın ortak özellikleri
Doğru davranan insan yetiştirmektir.
1-Saygılı ve hoşgörülü olmaktır
2-Dürüst davranır asla yalan söylemez
3-Başkalarına zarar vermez
4-Yardımsever olur
5-Düzenli ve tertipli olur
İyi davranışlar
-Saygılı olmak                                                          -Küçükleri korumak
-Yaşlılara yardım etmek                                        -Nezaketli olmak
-Emanete riayet                                                      -Doğru sözlü olmak
-Cömert olmak                                                        -Allaha ittat
-Sır saklamak                                                           -Utanmak
-Sabretmek                                                              -İyi geçinmek vb
Kötü davranışlar
-Yalan söylemek                                                     - Gıybet etmek
-İftira atmak                                                            -Hırsızlık yapmak
-Kıskançlık                                                                -Alay etmek
-Kibir                                                                         -Kötü zanda bulunmak
-Başkaların özel hayatını araştırmak                   -Büyüklere saygısız davranmak
İSRAF
İsarf gereksiz ve ölçüsüz harcamaktır .
Bir şeyi haddinden fazla kullanır ya da tüketirse bu insanı olumsuz yönde etkiler .
Dini sözler ve anlamları
Bismillah: Allah’ın adıyla
Maşallah:  Allah nazardan korusun
İnşallah:AllahuTeala dilerse olur.

Elhamdülüllah: Allah’a hamd olsun Yorum Gönder

 
Top