0

                                                      HZ. MUHAMMED ‘İ  TANIYALIM  – TEST SORULARI
S1.  Hz. Muhammed hangi  ülkede dünyaya  geldi ?
     A. Türkiye                                       B. Arabistan                                 
C.  Suriye                                        D. Tunus

S2. Hz. Muhammed  hangi şehirde  doğdu ?
     A. Mekke                                       B. Medine                                      
C.  Cidde                                         D. Necit

S3. Yüce Allah ‘a  ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit olan Kabe nerededir ?
     A. Hicaz                                         B. Bedir                                          
C.  Medine                                       D. Mekke

S4. Aşağıdakilerden hangisi  Mekke ‘de yaşayan halkın gelir geçim kaynakları arasında olamaz ?
   A. Tarım                                 B. Hayvancılık                                
C. Balıkçılık                                   D. Ticaret

S5. Peygamberimiz  Hz. Muhammed ‘ in babasının adı nedir ?
   A. Abdullah                           B. Abdülmuttalip                          
C. Vehb                                         D. Ebu Talip

S6.  Peygamberimiz  Hz. Muhammed ‘ in annesinin  adı nedir ?
   A. Ayşe                                  B. Fatma                                         
C. Amine                                       D. Berre

S7. Peygamberimiz  Hz. Muhammed ‘ in dedesinin ( babasının babası )  adı nedir ?
     A. Zubeyr                            B. Haris                                           
C. Abdülmuttalip                         D. Hamza

S8. Peygamberimiz  Hz. Muhammed ‘ in dedesinin ( annesinin  babası )  adı nedir ?
     A. Abdülmuttalip               B. Vehb                                         
C. Abbas                                        D. Abdullah

S9. Peygamberimiz  Hz. Muhammed ‘ in  ninesinin ( annesinin  annesi )  adı nedir ?
     A. Fatıma                             B. Berre                                          
C. Halime                                       D. Şeyma

S10. Peygamberimiz  Hz. Muhammed ‘ in  ninesinin ( babasının   annesi )  adı nedir ?
     A. Ümmü Eymen                 B. Amine                                       
C. Fatıma                                       D. Zeynep

S11. Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘ in yetişmesinde büyük emeği olan  sütannesinin  adı nedir ?
     A. Rukiye                             B. Zeynep                                       
C. Ümmü Eymen                           D. Halime

S12. Peygamberimiz  Hz. Muhammed ‘in  süt kardeşlerinin adları nelerdir ?
   A. Şeyma - Abdullah              B. Şeyma – Haris                        
C. Şeyma – Zübeyr                   D.  Şeyma - Abbas

S13. Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in  dadısının  adı nedir ?
   A. Ümmü Gülsüm                   B. Fatıma                             
C.  Ümmü  Eymen                                D.  Ayşe

S14. Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in  dedesi  Abdülmuttalip ‘in  ölümünden sonra  peygamberimizin bakımını   üstlenen amcasının adı nedir ?
   A.  Hamza                                       B. Abbas                                          
C. Zübeyr                                      D. Ebu Talip

S15. Hz. Muhammed  peygamberlikle müjdelendirildiği  zaman kaç yaşındaydı ?
     A.  25                                         B.     40                                             
C.  50                                                 D. 63

S16. Peygamberimiz Hz. Muhammed ,  çocukluğu döneminde aşağıdaki kişilerden hangisinin evinde yaşamamıştır ?
     A.  Ebu Talip                                    B.   Halime                           
C.    Hamza                              D. Abdülmuttalip

S17. Peygamberimiz  Hz. Muhammed  öldüğü zaman kaç yaşındaydı ?
        A.    63                                         B. 73                                                   
C.  83                                               D. 53

S18. Peygamberimiz Hz. Muhammed  kaç yılında doğdu ?
    A. 20 Nisan 671                            B. 20 Nisan 571                        
C. 20 Nisan 771                     D. 20  Nisan 471

S19. Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında ölmüştür ? 
   A. 632                                        B. 622                                   
C. 612                                        D. 642

S20. Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in kabri ( mezarı )  nerededir ?
   A. Cidde                                    B. Mekke                                     
C. Medine                             D. Necit

S21. Kur- an ‘ ı  Kerim ‘in indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir ?
  A. Berat   Gecesi                           B. Kadir Gecesi                  
C. Mevlit  Gecesi                    D. Miraç gecesi

S22. Hz. Muhammed'in  müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu sözlerin tümüne ne denir ?
    A. Farz                                      B.Vacip                                         
C. Sünnet                                        D. Helal  
 
S23. İslam dinine göre Allah'ın müslümanlara yapılmasını açık bir şekilde emrettiği kurallara ne denir ?
     A. Vacip                                  B. Farz                                  
C. Sünnet                                  D. Sevap

S24. Kur ‘an – ı   Kerim ,   Hz. Muhammed ‘e  hangi yıllar arasında indirilmiştir ?
   A. 610 – 612                            B. 610 – 622                               
C. 610 – 632                                 D.  610 - 642 
 
S25. Henüz doğmadan babasının ölümüyle yetim kalan Hz. Muhammed annesinin ölümüyle kaç yaşında  öksüz kaldı ?
   A.   4  yaşında                            B. 5  yaşında                             
C. 6   yaşında                                      D. 3  yaşında
                                                              CEVAP ANAHTARI                                                     
B
A
D
C
A
C
C
B
B
C
D
A
C
D
B
C
A
B
A
C
B
C
B
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

                                                                         Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN

Yorum Gönder

 
Top