0

HZ. PEYGAMBER SAV. HAYATI  YARIŞMASI
1-      Hz. Peygamber (sav) dünyaya gelmeden olan hadisenin adı nedir?
a-      Fil ( Ebabil) hadisesi
b-      Cemel hadisesi
c-      Akabe hadisesi
2-      Hz. Peygamber (sav) sıdık dediği ve vefatından sonra yerine geçen kişi kimdir?
a-      Hz. Hamza
b-      Hz. Ebubekir
c-      Hz. Ömer
3-      Hz. Peygamber (sav) kaç yılında doğmuştur?
a-      517
b-      571
c-      751
4-      Hz. Peygamber (sav) doğum yeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-      Mekke-i Mükerreme
b-      Medine-i Münevere
c-      Kudüs
5-      Hz. Peygamber (sav) hangi millete mensup olarak doğmuştur?
a-      Türk
b-      Arap
c-      Acem
6-      Hz. Peygamber (sav) Annesinin ve Babasının adları hangi şıkta doğru verilmiştir?
a-      Âmine- Kasım
b-      Âmine- Abdullah
c-      Ayşe- Abdullah
7-      Hz. Peygamber (sav) dünyaya getirme şerefine eren mübarek Annesinin, babasının adı nedir?
a-      Vehb
b-      Ali
c-      Abdulvehap
8-      Hz. Peygamber (sav)mi koruyan ve gözetleyen dedesinin adı nedir?
a-      Abdulmenaf
b-      Abdulmuttalip
c-      Abdulvehhap
9-      Hz. Peygamber (sav)mi göremeden vefat eden babası, nerede vefat etmiştir?
a-      Mekke-i Mükerreme
b-      Medine-i Münevere
c-      Şam
10-  Hz. Peygamber (sav)in süt annesinin adı nedir?
a-      Halime Hatun
b-      Sefyete Hatun
c-      Kadriye Hatun
11-  Hz. Peygamber (sav) dünyaya getirme şerefine eren mübarek Annesi nerede ve kaç yaşında vefat etmiştir?
a-      Ebva Mevkiinde- 30 yaşında
b-      Ebva Mevkiinde - 20 yaşında
c-      Bedir Mevkiinde-25 yaşında
12-   Hz. Peygamber (sav) dadısının adı nedir?
a-      Ümmü Habibe
b-      Ümmü Eymen
c-      Ümmü Kadriye
13-  Hz. Peygamber (sav)mi koruyan ve gözetleyen amcasının adı nedir?
a-      EbuLeheb
b-      Ebu Hişam
c-      Ebu Talip
14-   Hz. Peygamber (sav) on yedi yaşında iken Zübeyr Amcası ile nereye ticaret için gitmiştir?
a-      Şam
b-      Yemen
c-      Kudüs
15-  Kureyş Kabilesinde Hz. Peygamber (sav) hangi lakaplar verilmiştir?
a-      Muhammedü’l Emin, Ebul Kasım
b-      Muhammedü’l Güzel, Ebul Kasım
c-      Muhammedü’l Cömert, Ebul Kasım
16-  Hz. Hatice ticaret için hangi kölesini Hz. Peygamber (sav) ticaret için göndermiştir?
a-      Hanzala
b-      Meysere
c-      Zeyd
17-  Hz. Peygamber (sav) en çok sevdiği, ilk eşi kimdir?
a-      Hz. Aişe
b-      Hz. Zeynep
c-      Hz. Hatice
18-  Hz. Peygamber (sav) ilk çocuğu kimdir?
a-      Hz. Kasım
b-      Hz. Fatma
c-      Hz. İbrahim
19-   Hz. Peygamber (sav) kaç yaşında peygamber olmuştur?
a-      25                     
b-      35         
c-       40
20-  Hz. Peygambere vahiy getirmekle görevli meleğin adı nedir?
a-      Cebrail             
b-      Mikail   
c-      İsrafil
21-  Resul kime denir?
a-      Kendisine kitap gönderilen Peygambere
b-      Kendisine melek gözüken peygambere
c-      Kendisine peygamberlik görevi verilenlere
22-  Hz. Peygamber (sav)e iman edip inana ilk üç Müslüman kimdir?
a-      Hz Ali, Hz. Ebubekir, Hz Zeyd
b-      Hz. Hamza, Hz. Ebubekir, Hz Zeyd
c-      Hz Hatice, Hz. Ebubekir, Hz Zeyd
23-  Hz. Peygamber (sav)mi görüp ona inan kişilere ne denir?
a-      Sahabe
b-      Dost
c-      Arkadaş
24-  İlk Müslümanlar dinlerini daha iyi yaşamak ve kendilerine yapılan kötülüklerden korunmak amacıyla ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?
a-      Yemen
b-      Şam
c-      Habeşistan
25-  Kendi ülkesine hicret eden Müslümanlara çok iyi davranan ve daha sonra kendiside Müslüman olan hükümdar kimdir?
a-      Varaka Bin Neffel
b-      Necaşi
c-      Rahip Bahira
26-  Ensar kimlere denir?
a-      Medine’nin Müslüman yerli halkına
b-      Mekke’nin Müslüman yerli halkına
c-      Medine’ye gelen Müslüman halka
27-  Muhacir kimlere denir?
a-      Medine’nin Müslüman yerli halkına
b-      Mekke’den Medine’ye gelen Müslüman halka
c-      Medine’nin dışına giden Müslüman halka
28-  Hz. Peygamber (sav) Müslümanlarla nereye hicret etmiştir?
a-      Habeşistan’a
b-      Yemene
c-      Medine’ye
29-  İslam’ın ilk bayraktarı kimdir?
a-      Hz. Ali
b-      Hz. Büreyde
c-      Hz. Bilal
30-  Müslümanlık âleminde ilk mescit hangisidir?
a-      Küba Mescidi
b-      Dırar Mescidi
c-      Nebevi Mescidi
31-  Medine’ye gelen Hz. Peygamber (sav) kimin evinde misafir olmuştur?
a-      Ebu Eyüp El Ensari
b-      Hz. Ebubekir
c-      Hz. Ömer
32-  Hz. Peygamber (sav) ilk müezzini kimdir?
a-      Hz. Ali
b-      Hz. Bilal
c-      Hz. Ömer
33-  Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
a-      Uhud Savaşı
b-      Hendek Savaşı
c-      Bedir Savaşı
34-  Hz. Peygamber (sav) en çok sevdiği, amcası olan Şehitlerin efendisi unvanını alan Hz. Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?
a-      Uhud Savaşı
b-      Hendek Savaşı
c-      Bedir Savaşı
35-  Hz. Peygamber (sav) kız sütkardeşinin adı nedir?
a-      Şeyma
b-      Halime
c-      Habibe
36-  Hz. Peygamber (sav) hangi gün vefat etmiştir?
a-      Cuma
b-      Pazartesi
c-      Çarşamba
37-  Hz. Peygamber (sav) in gözleri hangi renk idi?
a-      Siyah
b-      Kahverengi
c-      Yeşil
38-  Hz. Peygamber (sav)in vefatından sonra hayatta kalan çocuğu kimdir?
a-      Hz. Fatma
b-      Hz. İbrahim
c-      Hz. Rukiye
39-  Hz. Peygamber (sav)in reyhanlarım dediği torunları kimlerdir?
a-      Hz. Bilal  ve Hz. Ali
b-      Hz Hasan ve Hz Hüseyin
c-      Hz. İbrahim ve Hz. Kasım
40-   Peygamberimiz ( sav) oğlu Hz. İbrahim hangi eşinden doğmuştur?
a-      Hz. Hatice
b-      Hz. Mariye
c-      Hz. Aişe

Yorum Gönder

 
Top