0

hareket
durdurabilir
esnek
şekil
rüzgâr
pusulada
kuvvet
oyun hamuru
hızlanma
yumurta
yavaşlama
kuzeyiniA) Yukarıdaki tabloda verilen kelimelerden uygun olanı aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan  yerlere  yazınız.(12X1=12 PUAN)
1- Daha hızlı olmak için daha çok …………………………… gerekir.
2- Bulaşık süngeri, lastik ……………………… maddelere örnektir.
3- Hareket sırasında hızları azalan cisimlerin yaptığı harekete ………………………  hareketi deriz.
4- Kuvvet hareket eden cisimleri …………………………………………………
5-…………………………… esnek olmayan bir maddedir.
6- Kalkış için ilerleyen bir uçağın hareketi …………………………………… hareketidir.
7-……………………………………na kuvvet uyguladığımızda şekli kalıcı olarak değişir
8- Bir varlığın yer değiştirmesi için …………………………… etmesi gerekir.
9- Yel değirmenleri ………………………ın kuvvetiyle hareket ederler.
10- Sıkarak, bükerek, vurarak, gererek cisimlerde .................... değişikliği meydana getirebiliriz.
11- Yön bulmak için kullanılan ......................... mıknatıs bulunur.
12- Pusulanın N yazılı kırmızı ucu Dünya'nın ............................ gösterir.
B) Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantezin içine   D , yanlış ise  Y  yazınız. (16X1=16 PUAN)
1-( __ ) Cisimlerin tamamı hareket edebilir.
2-( __ ) Araçların virajı dönmesi yön değiştirme hareketine örnektir.
3-( __ ) Kuvvet uyguladığımız her cismi durduramayız.
4-( __ ) Kurşun kalem esnek bir maddedir.
5-( __ ) Kuvvet hareket eden cisimlerin hızlarını arttırabilir.
6-( __ ) Paket lastiğine kuvvet uyguladığımızda şekli değişmez.
7-( __ ) Yeşil ışıkta geçen araba hızlanma hareketi yapar.
8-( __ ) Bütün maddelere kuvvet uyguladığımızda hareket ederler.
9-( __ ) Altın yüzük  mıknatıs tarafından çekilir.
10-( __ ) Havaya atılan bir top sürekli yavaşlar.
11-( __ ) Yerçekimi havadan düşen cisimlerin düşmesini hızlandırır.
12-( __ ) Yay esnek bir madde değildir çünkü şekli değişmez.
13-( __ ) Çelik, elmas gibi maddeler esnek maddelerdir.
14- ( __ ) Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere mıknatıs denir.
15- ( __ ) Mıknatıslar plastik, ahşap gibi maddeleri iter.
16- ( __ ) Mıknatıs iğneye çekme kuvveti uygular.
C) Boşluklara doğru yönleri yazınız. (8x1=8 puan)
Ok işareti yönünde giden aracı durdurmak için ......................... numaralı yöne kuvvet uygulanmalı.
Ok işareti yönünde giden aracı yavaşlatmak için ......................... numaralı yöne kuvvet uygulanmalı.
Ok işareti yönünde giden aracı hızlandırmak için ......................... numaralı yöne kuvvet uygulanmalı.
Ok işareti yönünde giden aracın yönünü değiştirmek için ......................... numaralı yöne kuvvet uygulamamalıyız.
                                       
 Duran masayı hareket ettirmek için ..................................... numaralı yönlere kuvvet uygulanabilir.
D) Doğru şıkkı işaretleyiniz. (8x5= 40 PUAN)
1. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısla çekilir?
A) gümüş yüzük    B) tahta   C) paket lastik      D) toplu iğne

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker.
B) Mıknatısı parçalara bölsek de kutupları yok olmaz.
C) Mıknatısların uyguladıkları kuvvet temas olmadan meydana gelir.
D) Mıknatısları parçalara bölersek mıknatıslık özelliği kaybolur.

3. Verilenlerden hangisini mıknatıs çeker ?
A) kâğıt              B) altın       C) tebeşir          D) çivi

4. Hangisi genelde yaygın olarak bulunan mıknatıs şekillerinden değildir?
A) çubuk          B) U            C) halka        D) sarmal

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatıslar birbirine kuvvet uygular. 
B) Mıknatıslar farklı kutuplara sahiptir.
C) Her mıknatısın bir S, bir de N kutbu vardır.
D) Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini çeker.

6. Hangisinde uygulanan kuvvet cismin şeklini değiştirmez?
A) bardağın kırılması                              B) masanın itilmesi
C) kâğıdın  sıkılması                                D) telin bükülmesi
Kuvvet cisimlerin,
I. şeklini       II. yönünü    III. adını      IV. hızını     V. rengini değiştirir.
7. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve III   B) I, II ve IV                  C) V ve III            D) III ve II

8. Hangisinde kuvvetin yavaşlatıcı etkisi gözlemlenir?
A) Arabanın frenine basılması
B) Gelen teniz topa hızla vurmak
C) Topu yokuş aşağı yuvarlamak
D) Salıncaktaki arkadaşı daha sık sallamak

E) Günlük hayatta mıknatısın kullanıldığı 4 yeri yazınız. (4x3=12 puan)
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................

F) Verilen duruma uygun olarak mıknatısın kutuplarını yerleştiriniz. (4x3=12 PUAN)Yorum Gönder

 
Top