0

Soru – 1 Yazıyı yazabilen, akıllı olan, çalışan, kitap okuyabilen ve yazabilen, bilgi edinen ve buluş yapabilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Sivrisinek
b)      Koyun
c)   İnek
d)     İnsan

Soru – 2 Aşağıdakilerden hangisi ders çalışır ve okula giderler?
a) Keçiler
      b) Timsah
      c) İnsan
      d) Ceylan

Soru – 3 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      a) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
      b) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
      c) İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır. 
      d) İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır.

Soru – 4 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Sadece Doktorların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır
b)      Sadece milletvekillerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır
c)      Tüm insanların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır
d)     Sadece zenginlerin sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır

Soru – 5 Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir?

a)      Başkalarını rahatsız etme hakkı
b)      Yaşama hakkı
c)      Kişi dokunulmazlığı hakkı
d)     Eğitim Hakkı

Soru – 6 Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
a)      Seçme seçilme hakkı
b)      Yaşama Hakkı
c)      Eğitim hakkı
d)     Özel hayatın gizliliği hakkı

Soru–7 Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaştı?

a)      Para için
b)      Dinlenmek için
c)      Özgürlük hakkı için
d)     Haberleşme Hakkı için
     
Soru – 8 İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
  a)    Soluk alıp verme
  b)   Soğuk havada titremek
  c)  Sıcakta terleme
  d)  Doğru ile yanlışı ayırt eder
Soru – 9 İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre; akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?
  a)  İnsanların yararına çalışır
  b)  Yaşlılara ve engellilere yardım eder.
  c)  Fakir ve kimsesizlere yardım eder.
  d)   Çıkarı için yalan söyler

Soru – 10 “İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile iyi- kötü ayrımını yaparak: SEVGİYE: Ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
    a)  İyi işler                     b) Güzel   davranışlar  
    c)  Faydalı işler             d) Kötü işler


******ÖĞRETMENİNİZ BAŞARILAR DİLER******


                                                       HÜSEYİN EŞMEYorum Gönder

 
Top