0

SORULAR
A) Aşağıdaki sözcükleri boşluklara doğru bir şekilde yerleştiriniz. (20 puan)
     1. Erkek Türk vatandaşlarının kimlik belgesinin rengi ………………………………………… dır.
   2. Kız Türk vatandaşlarının kimlik belgesinin rengi …………………………………………… dır.
   3. Annem bana sürpriz yaptığında ……………………………………… hissederim.
   4. Büyükbabam hastalandığında ………………………………………… hissederim.
   5. Araç kullanmak için alınan belgeye ………………………………………………… denir.
   6. Ehliyet ……………………………… yaşından itibaren alınabilir.
   7. Sarı saçlı olmak ……………………………………………… farklılıklarımızdandır.
   8. Bizimle ilgili tanıtıcı bilgilerin olduğu belgeye ……………………………………………………………… denir.
   9. Nüfus cüzdanına ………………………………………… yaşından sonra fotoğraf yapıştırılır.
  10. Arkadaşım benden izinsiz kalemimi aldığında ……………………………………………… hissederim.

B-Aşağıdaki tablodaki özelliklerin hangi alana ait olduğunu “X” koyarak belirleyiniz.(10 puan)

Özellikler
Fiziksel
Duygusal
Zihinsel
Mavi gözlü olmakÖzlemekMatematik dersinde başarılı olmakUzun boylu olmakMutlu olmak
C-) . Birinci Dünya savaşına katılan devletleri yazınız (16 puan)    
İtilaf Devletleri         
İttifak Devletleri

Aşağıdaki testi cevaplayınız. (Her soru 5 puan)


1. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılık alanlarından biri değildir?
A) Ruhsal farklılıklar                  B) Duygusal farklılıklar
C) Zihinsel farklılıklar     D) Fiziksel farklılıklar

2. Aşağıdakilerden hangisi bir insanı diğer insanlardan ayıran fiziksel farklılıklardan biri değildir?
A) Saç rengi             B) Sevdiği filmler
C) Parmak izi                     D) Boyunun uzunluğu

3. Tayfun ve Hayriye aynı sınıfta okuyan iki öğrencidir. Tayfun matematik dersinde başarılı iken, Hayriye Türkçe dersinde başarılıdır.
 Yukarıda verilen bilgilere göre öğrencilerin hangi özellik bakımından farklı olduklarını gösterir?
A) Fiziksel özellikler                    B) Bedensel özellikler
C) Zihinsel özellikler                    D) Duygusal özellikler
  
 4 -  Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad  verilir ?

A )  Takvim                   B ) Tarih                         C ) Kronoloji                D )  Soy  ağacı


5. Yukarıdaki sembollerden hangisi mutluluğu ifade eder?
A) 1                B) 2                C) 3                D) 4

6. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranış değildir?
A) Hoşgörülü olmak.
B) Kendi düşüncelerinde ısrarcı olmak.
C) İnsanları sevmek.
D) Herkese saygı duymak.

7. Hayatımızdaki belli başlı olayları kronolojik olarak sıraya koyduğumuzda aşağıdakilerden hangisi en sonda yer alır?
A) Ana sınıfına başlamamız             B) Doğum tarihimiz
C) İlkokulu başlamamız       D) Emeklememiz
  
I-  1938 yılında öldü.
II- 1881 yılında doğdu.
III- 1905’te Harp Akademisinden mezun oldu.
IV- 1887 de İlkokulu başladı.
8. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatıyla ilgili verilen olayların doğru kronolojik sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, III, II, IV                    B) II, III, I, IV
C) III, I, IV, II                    D) II, IV, III, I

 9. Yukarıda Şura’nın hayatı ile ilgili verilen bilgilerin kronolojik sıralamasının doğru olması için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılmalıdır?
A) III ve IV yer değiştirmelidir.
B) I ve II yer değiştirmelidir.
C) II ve IV yer değiştirmelidir.
D) II ve III yer değiştirmelidir.

10. İlkokul 4. sınıfa giden Mahmut’un aşağıdaki kimlik belgelerinden hangisinin olması imkansızdır?
A) Nüfus cüzdanı                B) Sürücü belgesi
C) Öğrenci belgesi             D) Pasaport
  
11. Nüfus cüzdanımızla ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Herkesin adı ve soyadı yazılıdır.
  B) Herkesin dini yazılıdır.
  C) Herkesin T.C. kimlik numarası aynıdır.
  D) Herkesin anne ve baba adı yazılıdır.

12 Aşağıdakilerden hangisi tüm insanlarda   farklıdır?
A) Soyadı                  B) Doğum tarihi   
C) Parmak izi          D) Doğum yerleri 

13- Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtmaz  ?
       A)  opera                    B) yağlı güreş                     
       C)   milli bayramlar   D) dini bayramlar

14- Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı hangi şehirden başlatmıştır   ?
  A)   Amasya                      B) Samsun

    C) İzmir                             D)  ErzurumYorum Gönder

 
Top