0

MİMAR SİNAN
           Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu. 

( 1. , 2. , 3.  ,ve 4. soruları parçaya göre cevaplayınız.)
1. Mimar Sinan  nerede doğmuştur?


2. Mimar Sinan çocukluğunda kime çıraklık etmiştir?


3. Mimar Sinan'ı saray mimarlarının yanına kim yollamıştır?


4. Mimar Sinan neden saray mimarlarının yanına gönderilmiştir?


5. “kırdı“ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Attığın taş kafamı kırdı.
B. Bu sözün kalbimi kırdı.
C. Caner maçta ayağını kırdı.
D. Yağan kar ağacın dallarını kırdı 

6. Virgülün kaldırırsak, aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında değişiklik olur?
A. Esma, ben çarşıya gidiyorum.
B. Arabada, evde ve sokakta onu yanından ayırmaz.
C. İyilik eden, iyilik bulur.
D. İhtiyar, kadına yavaşça yaklaştı. 

7. “ Onu bu düşüncesinden hiç kimse vazgeçiremez.“   cümlesinde sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Geveze                B. Telaşlı
C. İnatçı                   D. Korkak

8. “Çocuklara sert değil yumuşak davranmak gerekir.“
Bu cümledeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkişi aşağıdakilerden hangisidir?
A.  Eş  anlamlılık B. Zıt anlamlılık
C.  Eş  seslilik D. Terim anlamlılık

9. Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda hangisi üçüncü sırada yer  alır?
A. sabır    B. saat    C. sadık    D. sakız

10. “İlkbaharda havalar kış kadar ………………………. olmaz.”            Cümlesini hangi kelime tamamlar?
A. soğuk             B. Ilık
 C. sıcak       D. bunaltıcı

11. “Ablam üniversite sınavlarını kazandığı için gelecek yıl İzmir’e taşınacak. ” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A.  Ne zaman?       B.  Niçin?
C.  Kim?               D.  Nasıl?

12. “Çok yağmur yağdığı için; evimizi su bastı.”
Yukarıdaki cümlede sebep-sonuç ilişkisini belirleyiniz.
   Sebep: ………………………………………………
   Sonuç: ………………………………………………

13. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak  kurallı ve anlamlı birer cümle yazınız.
“geldi – çiçek – ağaçlar – açtı – bahar – bütün“ 
…………………………………………………...........

“bahçenin-büyük-bir-evimiz- ortasındaydı”

………………………………………………………


14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “abartma” anlamı vardır? 
A. Sabaha kadar durmadan kar yağdı.  
B. Yazı yazmaktan parmaklarım ağrıdı.
C. En az bin kere anlattım bu konuyu.   
D. Dayım beni çok severdi. 

15. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde "kalem-kâğıt" arasındakine benzer bir ilişki vardır ?
A. Tebeşir - tahta B. Fırça – boya
C. Sözcük - kelime D. Sayfa – defter

16. Aşağıdaki  kelime gruplarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A. katı- sıvı       B. büyük-küçük
C. yapay-doğal       D. okul-mektep


17. Ağaçlar dünyanın “ciğerleri” olarak bilinir. Karbondioksidi içine çeker, atmosfere bütün canlılar için hayati önem taşıyan oksijen verir. Ağaç kesmek, daha az karbondioksit emilmesi ve daha az oksijen üretilmesi anlamına gelir. Daha da kötüsü eğer ağaçlar yakılırsa ortaya aşırı miktarda karbondioksit çıkar.
Bu parçada ağaçların hangi yönü üzerinde durulmuştur?
A.  İşlevi B. Kullanım alanları
C.  Büyüme  süreleri D. Üretimi

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde işin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır?
A. Arkadaşımın düğününe gitmedim.
B. Kızı da babası gibi güzel resim yapıyor.
C. Benden özür dilerse barışırım.
D. Çocuklardan bile para istemiş. 

19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öfke anlamı yoktur?
A. Sen, nasıl benim sözümü dinlemezsin?
B. Bir daha yaramazlık yaptığını görmeyeceğim.
C. Bugün gözüm görmesin seni.
D. Durmadan çalışırsan başarırsın.

20. "Isınmak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?
A. Hava ısınınca doğa canlandı.
B. Soba yanınca sınıf hemen ısındı
C. Biraz çalışınca araba motoru ısındı
D. Yeni gelen öğrenci sınıfa hemen ısındıYorum Gönder

 
Top