0

ILGAZ
Ilgaz Anadolu’ nun sen yüce bir dağısın.
Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın.
Soru – 1 Yukarıdaki şiirde anlatılmak istenen ana düşünce nedir?
a)      Yurdumuzun, vatanımızın güzelliği
b)      İnsan Sevgisi
c)   Dostluk ve barışın önemi
d)     Hoşgörünün önemi

Soru – 2 Yukarıdaki şiirde geçen “Ilgaz” kelimesi ne ismidir?
  a) yurt                   b) ova
  c) dağ                   d) bahar

Soru – 3 “Yıl” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  

  a) Sene                     b) Elektrik
  c) Pınar                    d) para

Soru – 4 Aşağıdaki kelimelerin karşısına o kelimenin eş anlamlısını yazınız?
KELİME                             EŞ ANLAMLISI
Öğrenci                                ……………
Vatan                                   …………….
Neşe                                    ……………..
Yas                                     ……………..
Uzak                                   ……………..
Doğa                                   ……………..
Fikir                                    …………….
Vakit                                   …………….
Hayat                                   ……………
Konuk                                  ……………
Uygar                                  …………….

Soru – 5  ……………
        Bence çalışmayan karınca olmaz. Ama, şimdilik ne iş yapacağın belli değil. Okul bitince sana da bir iş verilecek.
        Ben yeryüzünde çalışmak isterim.
……………….
  Yukarıdaki yazıda anlatılmak istenen düşünce nedir?
a)      Dinlenmenin önemi
b)      Çalışmanın önemi
c)      Tembel olmak çok iyidir
d)     Eğlenmek, gezmek çok iyidir.

Soru – 6 “Gül, bu gül senin için, artık biraz gül.”
Yukarıdaki cümlede belirtilen kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Eş Anlamlı Kelimeler
b)      Zıt Anlamlı Kelimeler
c)      Atasözü ve Deyimler
d)     Eş sesli (sesteş) Kelimeler

Soru – 7 “Her insanın içinde suyun gücüne benzeyen bir enerji vardır.”
    Yukarıdaki cümlede geçen canlı ve cansız varlıklara ad ( isim) olan kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
a)      İnsan – suyun – enerji
b)      Her – içinde - vardır
c)      Gücüne – benzeyen – bir
d)     İçinde – bir - vardır

Soru – 8 Başarılı olmak için nasıl düşünmeliyiz?
a)      Çok oyun oynarsam başarılı olabilirim.
b)      Ben başarılı olamam.
c)      Çalışırsam, ben de büyük bir insan olabilirim.
d)     Kimse başarılı olamaz.

Soru – 9 Aşağıdakilerden hangisi çok önemli Türk büyüklerindendir?
a)      Edison         
b)      Graham Bell
c)      Kemal Sunal
d)     Fatih Sultan Mehmet Han

Soru – 10 Aşağıdaki kelimelerin karşısına zıt anlamlılarını yazınız. 

  İhtiyar -------- ……………
  Gelecek -------……………
  Almak ---------…………….
  Tatlı  ---------- …………….
  Gündüz ------- ……………
  Küçük --------- …………….
  Sıcak ---------- ……………..

Soru – 11 İhtiyar bir adam kimin için ağaç fidanı diker?
a)      Kendisi için
b)      Annesi ve babası için
c)      Torunları ve çocukları için
d)     Dedesi ve ninesi için

Soru – 12 Varlıkların adlarının önüne gelerek renklerini, biçimlerini, sayılarını, durumlarını ve yerlerini bildiren sözcüklere varlıkları niteleyen sözcükler (ön ad- sıfat) denir.
              Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıda verilen cümlelerin içindeki varlıkları niteleyen sözcüklerin altlarını kırmızı kalemle çiziniz.

Ø  Bahçede yaşlı adam ağaç dikiyordu.
Ø  İki genç onun yanına geldi.
Ø  Ağaç dikmek tatlı meyveler kadar güzeldir.
Ø  Yaşlı adamın ak saçları vardı.
Ø  Ayşe bugün yeşil çantasını takmış.

 Soru – 13 Telefonda konuşma kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Telefonda arayan kimse, ilk önce kendi adını ve soyadını, sonra da eğer gerekiyorsa kendini tanıtıcı ek bilgi vermelidir.
b)      Telefonda arayan kimse; “- Orası nere?” demelidir.
c)      Telefonda arayan kimse; “-Ayşe’yi ver!” demelidir.
d)     Telefonda arayan kimse; “- Kimsin!” demelidir.

Soru – 14 Aşağıya önemli telefonları yazınız.

 Alo Polis:                           ……………..
Alo İtfaiye:                           ……………..
Alo Acil Servis (Ambulans) : ……………

 Soru – 15 Aşağıda verilen kelimelere “-lık, -lik, -luk, -lük” eki getirerek yeni kelimeler üretin ve bu yeni kelimeleri bir cümle içinde kullanın.

 Göz ---- ………….
…………………………………………………
Kulak - ……………
…………………………………………………
Kitap - ……………
…………………………………………………
Çift -……………….
…………………………………………………
Söz - ………………
…………………………………………………
Su - ……………..

…………………………………………………
Soru – 16 Aşağıya “Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, Atatürk’ün getirdiği yenilik ve gelişmeler ve Atatürk’ün kişisel özellikleri” ile ilgili bilgileri içeren bir yazı yazın.

               ………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

……………………………………………………..Yorum Gönder

 
Top