0

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI
1-      Aşağıda verilen organelleri görevleri ile eşleştiriniz.(8*1= 8 PUAN)
a-      Ribozom       b-  kloroplast     c- koful    d- mitokondri   e- lizozom   f- sentrozom
g- endoplazmik retikulum     h- golgi cisimciği
(……..) bitki hücrelerinde besin ve oksijen üretir.fotosentez yapar.
(……..) atık madde depolar.
(……..) hücre içi sindirimde görevlidir.
(……..) protein oluşumunda görevlidir.
(……..) enerji üretiminde görevlidir.
(……..) salgı maddesi üretiminde görevlidir.
(…….) hücre bölünmesinde görevlidir.
(…….) madde iletiminden sorumludur.

2-      Verilen kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz.( 7*2=14PUAN)
HÜCRE- KAS- EKLEM- DOKU-ORGAN- DÜZ KAS-ÇİZGİLİ KAS-OYNAMAZ- YARI OYNAR – UZUN – KISA – YUVARLAK- KÖŞELİ

---Çok hücreli canlılarda aynı görev ve yapıdaki hücreler birleşerek ………….ı oluşturur.
---Mide, bağırsak, böbrek akciğer, damarlar gibi iç organlarda ……   ……… bulunur.
---calının yapı ve görev bakımından tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine ……………. Denir.
--- kafatasında ………………….. eklem bulunur.
----kemiklerin birleştiği yerlere …………….. denir.
-----Bilek kemikleri …………… kemiklere örnektir.
----- bitki hücresinin şekli …………… dir.

3-      Şekideki hücre modelinde hücrenin temel kısımlarını okların karşılarına yazınız( 6 PUAN)


4-      Canlıyı oluşturan yapılar şunlardır: doku-organ-hücre-organizma-sistem
Bu yapıları büyükten küçüğe doğru dizerek tekrar yazınız.(5 PUAN)


5-      Aşağıdaki kavramları uygun karşılıkları ile eşleştiriniz.(10 p )


YapılarÖzellikleri

1-Kalp kası


1-
A-İstemli hareket eder, hızlı çalışır, çabuk yorulur, kol ve bacaklarda bulunur.

2-Çizgili kası


2-
B-Kemiklerin bir araya geldiği yere denir.

3-Düz kası


3-
C-İstem dışı hareket eder, sürekli çalışır, yorulmaz, iç organlarda bulunur.

4-Eklem


4-
D-Kemiklerin birleşme noktalarında, kemik kadar sert olmayan esnek yapıya denir.

5-Kıkırdak


5-
E-İstem dışı hareket eder, sürekli ritmik çalışır, yapısı çizgilidir.

6-      - Eklem çeşitleri nelerdir?( 3 PUAN)

1-

2-

3-


7-      Dokuların bir araya gelmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?(4 PUAN)

A)Organ        B)Doku     C)Sistem        D)Organizma

8-      Gülçin iki farklı hücre incelemiştir.Tabloya göre Gülçin 1 ve 2 numaralı hücreler için kesitleri hangi yapılardan almış olabilir?(4 PUAN)
HÜCRE
1
2
mitokondri
+
+
hücre çeperi
-
+
kloroplast
-
+
hücre zarı
+
+


                    1                                2        
A)     Ağaç                      Ağız içi epitel  hücresi
B)    Deri hücresi           Yanak içi epitel hücresi
C)     Deri hücresi          Yaprak hücresi     
D)    Yaprak hücresi        Ağaç


9-       

Buna göre çıtanın üyelerindeki hücrelerde en fazla hangi organel bulunur?(4 PUAN)
A)Koful                      B) Kloroplast    
C)Mitokondri           D)Golgi aygıtı

10-   
Şekildeki modeli hazırlayan öğrencinin ödev konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?(4 PUAN)
A) Eklemler             B) Kaslar        
  C) Kemiğin yapısı    D) Damarlar

11-  Aşağıda verilen uzun kemiğin kısımları ile yapı ve görevleri arasındaki ilişkiyi hangi öğrenci yanlış olarak eşleştirilmiştir?(4 PUAN)
Öğrenci
Kemiğin Kısımları      
Yapı / Görevleri
Nurdan
Kırmızı Kemik İliği
Kan hücresi oluşturur
Esra
Süngerimsi Kemik
Gözenekli yapıdadır
Akif
Kemik Zarı
Sertlik sağlar

Serkan
Sarı kemik iliği
Yağ içerir


A)Nurdan       B)Esra C)Akif D)Serkan

12-  Hangi seçenekte verilen organeller hem kelebekte(hayvan) hemde bezelye(bitki) hücrelerinde görülür?(4 PUAN)
A-    Ribozom-mitokondri- koful
B-    Ribozom- lizozom-sentrozom
C-    Koful- sentrozom- kloroplast
D-    Golgi cisimciği- ribozom- kloroplast

-                    13-      I- Vücuda şekil verir.
                II- İç organlarımızı dış etkilerden korur.
               III- Besinlerin sindirimini sağlar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri iskeletin görevidir?(4 PUAN)

A) Yalnız I                             B) Yalnız II
C) I ve II                                D) II ve III


14- Bir kemiğin enine ve boyuna büyümesini sağlayan asıl yapılar hangi seçenekte beraber verilmiştir?(4 PUAN)
  A) Kırmızı ve sarı ilik
  B) Sert tabaka ve sünger tabaka
  C) Beyaz ilik ve kas tabaka
  D) Kemik zarı ve kıkırdak

15- Aşağıdakilerden organların hangisinde düz kas bulunur? (4 PUAN)
A)    Kalp B) Kol C) Böbrek D) El

16- Aşağıdaki eklemlerden hangisinin hareket etme yeteneği en fazladır?(4 PUAN)
A)Kafatası         
B)Omurlararası
C)Kaburga           
D)Diz
17- İskelet sisteminin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?( 4 PUAN)
a)Vücudun dik durmasını sağlamak     
b)vücuda genel şeklini vermek
c)Vücut ısısını korumak
d)Bazı iç organları korumak

18- Aşağıda verilen yapılara vücudumuzdan birer örnek yazınız.( 10 PUAN)

Uzun kemik = 
Kısa kemik  =
Yassı kemik =
Düzensiz şekilli kemik =
Oynar eklem=
Yarı oynar eklem =
Oynamaz eklem =
Düz kas =
Çizgili kas =
Kalp kası =


B A Ş A R I L A RYorum Gönder

 
Top