0


6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem  1. Yazılı Sınavı Online Testi Çöz
1)Evrendeki düzen ve uyum bizlere neyi gösterir?
a)Evrenin kendi kendine olduğunu                     
b)Her şeyde bir tesadüfün olduğunu
c)Evrenin bir yaratıcısının olduğunu                  
d)Evrenin birden fazla yaratıcısı olduğunu

2)Bizlere Allah ın birliğini anlatan süre hangisidir?
a)Fil Süresi          b)Kevser Süresi        
c)Asr Süresi         d)İhlas Süresi

3)Aşağıdaki şıklardan hangisi tamamen Allah ın zati sıfatlarından oluşur?
a)vucud-kıdem-ilim-hayat                                    
b)hayat-vahdaniyet-ilim-kıyam bi nefsihi
c)semi-basar-beka-vucud                                     
d)vucud-beka-kıyam bi nefsihi-kıdem

4) Aşağıdaki şıklardan hangisi tamamen Allah ın subuti sıfatlarından oluşur?
a)hayat-ilim-irade-kudret                                    
b)ilim-basar-semi-kıdem
c)kelam-tekvin-kıdem-beka                               
d)basar-tekvin-vahdaniyet-beka

5)Hangi şıkta  melekler doğru sıra ile verilmiştir?
Can alıcı melektir,tabiat olaylarını yönetir,vahiy getirir,sur borusunu üfleyecektir
a)Azrail-Mikail-İsrafil-Cebrail                              
b)Cebrail-Mikail-İsrafil-Azrail
c)Mikail-Azrail-Cebrail-İsrafil                              
d)Azrail-Mikail-Cebrail-İsrafil

6)İnsanların sağında ve solunda bulunup yaptıklarını kaydeden meleklerin ismi nedir?
a)Hafaza melekleri                                               
b)Münker-Nekir melekleri
c)Rıdvan ve Malik                                                
d)Kiramen Katibin melekleri

7)Melekleri iman ile ilgili ifadelerden  hangisi doğrudur?
a)meleklere imanın insanlar üzerinde etkesi yoktur.     b)sadece meleklere inanmak yeterlidir.           
c)meleklere iman insanı her zaman güzel davranışlara yöneltir.
d)melekler bizi göremezler . 

8)Her  zaman insanla beraber olup onu korumakla görevli meleklerin ismi hangisidir?    
a)Hafaza melekleri                                               
b)Münker-Nekir melekleri
c)Rıdvan ve Malik                                               
e)Kiramen Katibin melekleri

9)Hangi şıkta kendilerine suhuf verilen peygamberler doğru olarak verilmiştir?
a)Hz.Adem ,Hz.İdris,Hz.Musa,Hz.Yunus         b)Hz.Adem,Hz.İdris,Hz Şit,Hz İbrahim
c)Hz.İsmail,Hz İlyas,Hz Şit,Hz.İdris                  
c)Hz Nuh,Hz. Hud,Hz.İbrahim,Hz.İsa

10)Peygamberlerin peygamberliklerini ispat için Allah ın yardımıyla gösterdiği olağan üstü olaylara ne denir?
a)keramet                      b)mucize                   c)ilham                      d)gösteri

11)Hangi şıkta peygamberlerin özellikleri doğru sıralama ile verilmiştir?
Günahsızlık-güvenilirlik -doğru sözlülük –zekilik-Allah ın emirlerini insanlara bildirme
a)ismet,fetanet,teblig,emanet,sıdk                       b)teblig,emanet,ismet,sıdk,fetanet
c)ismet,emanet,sıdk,fetanet,teblig                       d)sıdk,ismet,tebliğ,emanet,fetanet

12)Hangi şıkta dört büyük ilahi kitap ve peygamberleri doğru sıralama ile verilmiştir?
Tevrat-Zebur-İncil- Kuran ı Kerim
a)Hz.İsa,Hz.Davud,Hz.Muhammed,Hz.Musa                    b)Hz.Davud,Hz.Musa,Hz.İsa,Hz Muhammed
c)Hz.Muhammed,Hz İsa,Hz.Musa,Hz.Davud                    d)Hz.Musa,Hz.Davud,Hz.İsa,Hz.Muhammed
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

DEĞERLENDİR

       Yorum Gönder

 
Top