0

Kur'anı Kerim mealinden evrendeki düzen ve denge ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız.
Dünyanın düzeni İlgili ayetler, Kuran da arz dünyayla ilgili ayetler, Evrenin Düzeni İle İlgili Ayetler, Dünyanın Düzeni hakkında Ayetler, Dünyanın Düzeni İle İlgili Ayetler

(Allah), sizin için Arz'ı(Dünya'yı) bir döşek, Göğü bina kıldı Ve Gök'ten yağmur indirdi, bununla sizin için rızk olarak, ürünlerden çıkardı Bunları bildiğiniz halde, Allah'a ortaklar kılmayın

[BAKARA(2)/21-22]

Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır, onu hiç kimse bilmez, ancak O bilir Karada ve denizde olanların tümünü, O bilir Bir yaprak düşmez ki, O bilir Arz'ın karanlığındaki bir habbe(tanecik-çekirdek), yaş ve kuru ne varsa, hepsi apaçık bir Kitaptadır

[EN'AM(6)/59]

Dünya hayatının misali, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki; insanların ve hayvanların yediği, Dünya'nın bitkisi, su ile karışıp-çeşitlenir Öyle ki Dünya, güzelliğini takınıp süslendiği ve O'nun üzerinde yaşayanlar; gerçekten ona(yerin nimetlerine) sahip olduklarını zannettikleri bir anda; gece veya gündüz, ona emrimiz gelir Ve sanki dün hiçbir zenginliği yokmuş gibi, onu kökünden sökülmüş kılarız Biz düşünen bir kavim için, ayetlerimizi böylece açıklarız

[YUNUS(10)/24]

De ki: "Göklerden ve Arz'dan, sizi rızıklandıran kimdir? Kulaklara ve gözlere malik(sahip) olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve (Evren'deki) işleri, idare eden kimdir? Onlar: "Allah" diyeceklerdir" De ki: "Korkup-sakınmıyor musunuz?"

[YUNUS(10)/31]

Arz'da hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın (Tüm canlıların), karar (yerleşim) yerini de, geçici bulunduğu yeri de, (Allah) bilir Bunların hepsi, apaçık bir Kitap'ta dır

[HUD(11)/6]

Ve O (Allah) ki, Arz'ı yaydı, onda dağlar ve ırmaklar kıldı Her bir üründen ikişer çift yarattı O, geceyi, gündüze örter Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için ayetler vardır

Arz'da birbirine komşu 'kıtalar', üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır Öyle ki, bunlar aynı su ile sulandığı halde, ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için, ayetler vardır

[RAD(13)/3-4]

Arz'ı yaydık, ona dağlar bıraktık ve onda her şeyden, ölçülü ürünler bitirdik

[HİCR(15)/19]

Arz'da sizin için, çeşitli renklerde, (ürünler) yaydı Muhakkak bunda, öğüt alıp düşünen bir kavim için, ayetler vardır

[NAHL(16)/13]

Sizi sarsmasın diye, Arz'a dağlar bıraktı Irmaklar ve yollar (kıldı) Umulur ki doğru yolu bulursunuz

[NAHL(16)/15]

Göklerde, Arz'da, bu ikisinin arasında ve toprağın altında olanların, tamamı O'nundur

[TAHA(20)/6]

"O (Rabbim) ki, Arz'ı sizin için bir beşik kıldı, orada sizin için yollar açtı ve Gök'ten su indirdi" Biz, böylece bununla, her tür bitkiden çiftler çıkardık

Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın Muhakkak bunda, (kötülüğü) engelleyenler için, ayetler vardır

Sizi, (Arz'dan) yarattık, ona iade edeceğiz ve arkasından sizi, bir kere daha ondan çıkaracağız

[TAHA(20)/53-55]

Görmedin mi Allah, Gök'ten su indirdi, böylece Arz, yemyeşil olarak donatıldı Muhakkak Allah, Latif'tir(her şeye nüfuz eden) ve Habir'dir(her şeyden haberdar olan)

[HACC(22)/63]

Biz, Gök'ten belli bir miktarda(ölçüde) su indirdik ve onu Arz'da iskân ettik Şüphesiz Biz, onu (kurutup) gidermeye Kadiriz

[MÜMİNUN(23)/18]

Arz'a bakmadılar mı ki, Biz, orada nice kerim(güzel) çiftten bitirdik

[ŞUARA(26)/7]

Arz'ı bir karar yeri, onun 'üzerinde-içinde' nehirler kılan, orada dağlar yaratan ve iki deniz arasına, bir haciz(engel) koyan, O değil midir? Allah ile beraber başka bir İlah mı? Hayır! Onların çoğu anlamazlar

[NEML(27)/61]

Göğün ve Arz'ın, (bir düzen içinde) ayakta durması, O'nun ayetlerindendir Sonra, sizi Arz'dan, bir çağrı ile çağırdığında, o zaman, sizler çıkarsınız

[RUM(30)/25]

(Allah), Gökleri dayanak olmaksızın yarattı, siz onu görüyorsunuz Sizi sarsmasın diye, Arz'a, dağlar bıraktı ve orada her canlıdan yaydı Biz, Gök'ten su indirdik, böylece orada, her kerim(güzel) çiftten bitki bitirdik

[LOKMAN(31)/10]

Onlar, Gök'ten ve Arz'dan, arkalarında(geçmişte) ve önlerinde(gelecekte) olacakları görmüyorlar mı? Şayet dilersek, onları Arz'a batırırız veya üzerlerine gökten bir kütle (göktaşı) düşürürüz Muhakkak bunda, (Allah'a) yönelen köleler için bir ayet vardır

[SEBE(34)/9]

Ölü olan Arz'ı diriltmemiz, onlara bir ayettir Biz ondan, tohumlar-taneler çıkarttık, ondan yersiniz

Biz, orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık ve orada pınarlar fışkırttık

Onun(Arz'ın) ürünlerinden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye Teşekkür etmiyorlar mı?

Arz'ın bitirdiklerinden, onların kendilerinden ve bilmedikleri her şeyden, 'çiftler' (eşler) yaratan (Allah), ne Yüce'dir!

[YASİN(36)/33-36]

Görmedin mi, muhakkak Allah, Gökyüzünden su indirdi, onu, Arz'ın içindeki menbalara (kaynaklara) yürütüp-geçirdi Sonra onunla, çeşitli renklerde ekinler çıkarır Daha sonra kurumaya başlar, böylece onu sararmış görürsün Sonra da, onu kurumuş çer-çöp kılar Muhakkak bunda, akıl sahipleri için, bir anma-öğüt vardır

[ZÜMER(39)/21]

Allah, Arz'ı, sizin için bir karar yeri, Gökyüzünü bina yaptı Size, şekil verdi, şeklinizi de, en güzel bir biçimde kıldı ve sizi, güzel-temiz şeylerle rızıklandırdı İşte Rabbiniz olan Allah budur Alemlerin Rabbi Allah ne Mübarek'tir!

[MÜ'MİN(40)/64]

De ki: "Siz mi, Arz'ı iki günde(devirde) yaratanı, örtüyorsunuz ve O'na birtakım ortaklar kılıyorsunuz? O, Âlemlerin Rabbi'dir"

(Arz'ın) üstünde sarsılmaz dağlar kıldı, orada, bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için, 'eşit-dengeli' olmak üzere, dört günde(devirde) rızıklar takdir etti

[FUSSİLET(41)/9-10]

Arz'da, yakın ilim (sahipleri) için, ayetler vardır

[ZARİYAT(51)/20]

Muhakkak Biz, suyu akıttıkça akıttık,

Sonra, Arz'ı, yardıkça yardık,

Böylece onda taneler bitirdik,

Üzümler, sebzeler-yoncalar,

Zeytinler, hurmalar,

Sarmaşık-ağaçlı bahçeler,

Meyveler ve otlaklıklar,

Size ve hayvanlarınıza, bir yararlanma olmak üzere

[ABESE(80)/25-32]Yorum Gönder

 
Top