0


Lise 1-9. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Online Testi
1-) Aşağıdakilerden hangisi hicri aylardan değildir?
A) Muharrem      B) Kasım     C) Zilka’de    D) Ramazan

2-) Peygamberimiz doğumundan itibaren sırasıyla kimlerin yanında kalmıştır?
A) Abdullah-Halime-Ebu Talip-Hatice           
B) Halime-Amine-Abdulmuttalip-Ebu Talip           
C)  Amine-Ebu Talip-Abdulmuttalip-Hatice         
D) Abdulmuttalip-Ebu Talip-Amine-Halime     
    
3-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu doğru bir şekilde verilmiştir?
A) 20 Nisan 571             B) 20 Nisan 632    
 C) 27 Ramazan 610       D) 23 Nisan 571    
  
4) Peygamberimizin dedesi ve babasının isimleri nelerdir?
A) Hz. Hamza – Ebu Süfyan    B) Ebu Talip – Abdullah
C)Abdül’müttalip – Abdullah   D)Abdülmüttalip-Ebu Talip

5-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamber efendimizin sırasıyla anne ve sütannesinin ismi doğru verilmiştir?
A) Amine/Sümeyye         B) Suveybe/Halime        
C) Amine/Halime             D) Halime/Amine     

6-) Hz. Muhammed (s.a.v)’e peygamberlik nerede ve ne zaman verilmiştir?
A) Hira mağarası/610      B) Hira mağarası/622    
C) Sevr mağarası/632     D) Sevr mağarası/622   

7-) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
A) Hz. Hatice               B) Hz. Ali              
 C) Hz. Ömer                D) Hz. Ebu Bekir    
         
8-) 615 yılında müşriklerin ağır baskıları sonucu ilk olarak Hz. Osman liderliğinde 4 kadın–11 erkek nereye hicret (göç) etmişlerdir? 
A) Medine        B) Habeşistan       C) Taif      D) İstanbul      
             
9-) Peygamber efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde kendi evi yapılana kadar kimin evinde kalmıştır?
 A) Ebu Eyyub el-Ensari          B) Ebu Sufyan
 C) Hz. Osman                         D) Hz. Ali             

10-) Mekkeden Medine’ye hicret edenlere ve Medine de onlara kucak açan kişilere sırasıyla ne denir?
 A) Ensar-Muhacir   B) Ensar-Mekkeli  
C) Muhacir-Ensar   D) Medineli-Mekkeli    

11-) Peygamberimizin peygamberlikten önce ‘Erdemlilier Topluluğu’ manasına gelen hangi yardım kuruluşunun  içinde yer almıştır?
 A)Darun-Nedve      B) Hılful-fudul       
C) Suffe                     D) Ensar

12-) Peygamberimiz, 25 yıl süren ilk evliliğini kiminle yapmıştır?
A) Hz. Aişe     B) Hz. Hafsa     
C) Hz. Hatice     D) Hz. Safiyye

13-) Hüzün senesi,peygamber efendimizin en yakınlarından olan iki kişinin vefat ettiği seneye denir. Bu iki kişi kimdir?
A)Ebu Talip-Ebu Bekir      B) Hz. Aişe- Ebu Talip  
C) Hz. Hatice –Ebu Talip  D)Abdullah-Amine

14-)Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan Miraç Hadisesi nedir?
A)-Mekke’den Medine’ye göçe denir.
B) Müslümanlara Boykot uygulanmıştır ona denir.
C)Peygamberimizin doğduğu geceye denir.                         D)Kâbe’den Mescidi Aksa’ya,oradan da Allah’ın huzuruna çıktığı geceye denir. 

15-) Hicret edilen yer ve tarih hangisinde doğru verilmiştir?
A)Mekke-610        B) Taif -609      
C) Kudus-622     D) Medine-622   

16-)Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin öz çocuklarından değildir?
A)Zeyd b. Haris    B)Hz. Fatıma    C)Rükiye  D)Kasım
   
17-)Aşağıdakilerden Hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Hz. Hamza                  B) Ebu Talip    
C)Ebu Bekir                   D) Ebu Lehep

18-) Peygamberimizin Doğumu-Peygamberliğinin Başlaması-Hicreti sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)571-610-620     B)570-610-622   
C)571-610-622    D)571-610-622    

19-) Peygamberimizin doğduğu mübarek kandil gecesi aşağıdakilerden hangi sidir?       
A) Miraç       B) Beraat       C) Regaib       D)Mevlid

20-) Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?            
A) Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir
B) Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur.
C) Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar meydana gelmiştir.
D) Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir. 


                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       Yorum Gönder

 
Top