0

Nasr suresinin anlamını okuyunuz. Surenin ana düşüncesini bulunuz.

Anlamı
1. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,
2. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,
3. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.
Konusu ve Ana Düşüncesi;
Nasr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 110. suresidir. Mekke’nin fethi sırasında inmiştir.Allah'ın yardımı ile fetih geldiğinde, özünüp böbürlenmeme, gurura kapılmama, her zaferi Allah'tan bilme ve her an Allah'ı tesbih etme ve Allahtan af dileme ana düşüncesidir.Yorum Gönder

 
Top