0

Temel haklarımız nelerdir? Temel haklarımız nelerdir kısaca maddeler halinde?

YANIT: Temel haklarımız vazgeçilmez,devredilmez ve dokunulmazdır.
*Yaşama hakkı:İnsanın en temel hakkıdır.Hiç kimsenin yaşamına dokunulmaz.Herkes diğerinin yaşam hakkına saygı göstermek zorundadır.
*Kişi dokunulmazlığı hakkı:Kimseye işkence yapılamaz,kimsenin yaşamına son verilemez,kimseye saldırı yapılamaz.
*Sağlık hakkı:İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için önlemlerin alınması,sağlık koşullarının yerine getirilmesidir.
*Eğitim hakkı:Yeterli sayıda okulların olması,öğretmenlerin yetiştirilmesi,maddi imkanı olmayan öğrencilere destek olunması,özel eğitime ihtiyacı olanlara yönelik okulların açılmasıdır.İlköğretim kız erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
*Dilekçe hakkı:Hakkınızın alındığı durumlarda ilgili birime dilekçeyle başvurup hakkınızı aramaktır.
*Seçme ve seçilme hakkı:Seçme;yönetimdeki yöneticileri oy kullanarak belirlemesi.Seçilme;Toplumu yönetmeyi isteyen kişilerin,halk tarafından beğenilerek belli bir süre görevlendirilmesidir.Demokratik yönetimlerin temel ilkesidir.
* Konut dokunulmazlığı hakkı:Konut bireyin içinde oturduğu,özgürce davrandığı,ailesiyle birlikte olduğu yerdir.İnsanlar evlerinde yaşama hakkına sahiptir bu nedenle hiç kimsenin konutuna dokunulmaz.
*Özel yaşamın gizliliği hakkı:Bizim için özel olan anlar,bilgiler,olaylar güvence altına alınmıştır.Bilgimiz ve iznimiz olmadan telefonlarımız dinlenemez,mektupları açılmaz okunmaz.
BU HAKLARIMIZ DEVLET TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR!

DEVLETİN HAKLARI İYİLEŞTİRME ve GELİŞTİRME SORUMLULUĞU VARDIR.Soru-Cevap Sitesi

Yorum Gönder

 
Top