0

11.sınıf ileri kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

lise (9-10-11-12. Sınıf) » 11.sınıf » 11.sınıf ileri kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016
11.sınıf ileri kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016 dosyası 27-12-2015 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 11.sınıf alt kategorisine eklendi. , 11.sınıf ileri kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016 indir

G.Ş. AKTAŞ ANADOLU LİSESİ 2015-16 ÖĞRETİM YILI 11-A,B VE C SINIFLARI 1. DÖNEM KİMYA  2. YAZILI SORULARIDIR.  


1.   (NH4)2SO4 ün molekül kütlesi kaçtır? (N:14 H:1 S:32  O:16)
      A) 102        B) 114        C) 120       D) 132                E) 96

  
2.   3,01.1023 tane C2H4 molekülünde kaç mol atom vardır?           
     
      A) 0,5        B) 1             C) 3          D) 4                   E) 6           
     
      
3.   32 gram Fe2O3 kaç moldür? ( Fe: 56  O: 16)
                    
      A) 0,1       B) 0,2       C) 1,6       D) 3,2      E) 5
  

4.   I.   N.K da 2,24 L SO2 gazı.
II.  0,5 mol SO2 gazı
III. 4 tane SO2 molekülü
Yukarıdaki SO2 gazlarının kütlesi arası ilişki hangi seçenekte doğru belirtilmiştir? (S:32  O:16)

      A)  II > I > III          B) III > II > I       C) II > III > I
                D) IlI > I > II           E) I > II > III
  

5.   9 gramının 2,4 g C, 0,2 g H ve geri kalanı O elementi olan bir organik bileşiğin basit (Kaba) formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( C: 12 H: 1 O: 16)

      A) CHO2                B) CH2O                C) C2H2O4         
                       D) C3H4O                          E) CH3O2
  
6    H2(g)  + S(k)    H2S(g) 
      Tepkimesi için
      I.   Homojen bir tepkimedir.
      II.  S indirgenmiştir.
      III. Gaz molekülü sayısı korunmuştur.
      ifadelerinden hangileri doğrudur?
      A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) Yalnız III
                       D) II ve III             E) I, II ve III

  
7.   Genel formülü CnH2n+2 olan hidrokarbon sınıfı bir bileşiğin mol kütlesi 58 gram ise (n) sayısı kaçtır? (C: 12 H: 1)

      A) 2         B) 3         C) 4         D) 5         E) 8


8.   Aşağıdakilerden hangisi asit – baz tepkimesidir?

A)  2NH3  →  N2   +  3H2
B)   H2   + Br2  → 2HBr
C)  SO2  +  ½  O2   → SO3
D)  Co  +  HCl  → CoCl2  + H2
E)  KOH  + HCl → KCl   + H2O
  
9.   P4  + H2O  + O2   H3PO4 
denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse H2O nun kat sayısı kaç olur?

        A) 6          B) 5             C) 4             D) 3             E) 2
  

10. Aşağıdakilerden kaç tanesi çökme tepkimesidir?
1.     KOH(aq)  + HCl(aq)   H2O(s) + KCl(aq)
2.     CH4(g)  + 2O2(g) CO2(g)   + 2H2O(s)
3.     AgNO3(aq)  + HCl(aq) AgCl(k)  + H+(aq)  + NO3-(aq)
4.     H2SO4(aq)  + 2NaOH(aq)   2H2O(s)   + Na2SO4(aq)
5.     CuBr2(aq)   + Na2CO3(aq)  CuCO3(k)  +  2NaBr(aq)

A) 2                        B) 3         C) 1           D) 4             E) 5


11. 2Al(k)  +  3S(k)   → Al2S3(k)  
Tepkimesine göre 0,4 mol Al nin yeterince S ile tepkimesi sonucu kaç gram Al2S3 oluşur? ( Al: 27  S: 32)

A) 10          B) 15       C) 27         D) 30           E) 300


           
12. I.  CrO3                                       II.  Cr2O3
      III. Cr2(SO4)3                               IV. K2Cr2O7
Yukarıda verilen bileşiklerin hangilerinde kromun (Cr) yükseltgenme basamağı +3 tür?
     
      A) Yalnız I                B) I ve III                    C) II ve III
                    D) III ve IV              E) I, II ve IV
     


13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin ismi yanlış belirtilmiştir?

      A) OF2   : Oksijen diflorür         
      B) CuBr : Bakır (I) bromür
      C)         FeO                  : Demir (II) oksit
      D) CO    : Karbon monoksit
      E) PbO2  : Kurşun( II) oksit


14.  Periyodik tablonun 2A grubundaki elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A) Bu gruptaki elementlere toprak alkali metaller denir.
      B) Değerlik elektron sayıları 2’dir.
      C) Oksijenli bileşikleri suda asit özelliği gösterir.
      D) Değerlik orbital türleri (s) 'dir.
E) Kararlı bileşiklerinde 2+ yükseltgenme basamağına sahiptirler


15. 


3, periyot elementlerinin iyonlaşma enerjileri ve atom numarası değişimi grafiğine göre hangisi yanlıştır?

      A) X metaldir.
      B) T nin atom numarası 18 dir.
      C) Y nin atom yarıçapı Z ninkinden büyüktür.
      D) Y nin elektronegatifliği X inkinden küçüktür.
      E) X ve Y nin temel elektron dizilimleri küresel simetriktir.                  

16. Elementlerin iyonlaşma enerjileriyle ilgili
I.      Aynı grupta, yörünge sayısı arttıkça, artar.
II.    Aynı periyotta, atom numarası arttıkça,  azalır.
III.  Atom hacmi arttıkça, azalır.
genellemelerinden hangileri doğrudur?
      
     A) Yalnız I              B) Yalnız III            C) I ve II
                  D) I ve III             E) I, II ve III17. 

Periyodik tablodaki elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A)  K, 4. periyot  8B grubu elementidir.
      B) Z nin atom numarası 17 dir.
      C) Y nin temel hal elektron dizilişindeki son orbitali 2p6 dır.
      D) T ile Z iyonik TZ bileşiğini yapar.
E) IUPAC adlandırma sistemine göre K,  10. grup elementidir.

18.  I.   15P3 –        : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
      II.  23V+       :  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2
      III. 39Y2+      : [36Kr] 3d1

Yukarıdaki anyon ve katyonların hangilerinin elektron dizilişi hatalıdır?  

A) Yalnız I              B) II ve III             C) Yalnız III
                  D) I ve III             E) I, II ve III19.  3p orbitalinde olan bir elektronun dört kuantum sayısı    aşağıdakilerin hangisi gibi olamaz?


 20. Frekansı 1,5.1015 Hz olan elektromanyetik bir ışımanın dalga boyu kaç nm dir? (c= 3.108 m/s  ,  1 m = 109 nm )
     
      A) 4x10 9                 B) 2x10 – 7              D) 5x10 – 9  
                D) 4,5x10 2                 E) 2x102


      Süre 40 dk, her sorunun doğru cevabı 5 puandır.
            23/12/2015  Kimya öğretmeni Mehmet ONUŞ.     Yorum Gönder

 
Top