0

................. İLOKULU 2-  .... SINIFI TÜRKÇE 2.DEĞERLENDİRME SINAVI

1-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A) el-in-de-ki-ler
B)park-ta-yız
C)o-tu-ru-yor-muş

 2- “Yarın sınava  erken gireceğiz.”  Cümlesinde koyu yazılmış sözcüğün karşıt (zıt) anlamlısı hangisidir?
     A. Şimdi           B. Hemen             C. Geç

 3- Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır?
     A. Sıra            B. Sözlük               C. Salatalık

4-“Ben çok kısayım, Mehmet  ise ………………” cümlesi hangi sözcükle tamamlanırsa karşıt anlamlı iki sözcük aynı cümlede bulunur?
     A. tembel             B. çalışkan            C. uzun

5- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?

A)Bugün sabah çok erken kalktım.
B)Sabah kalkınca önce elimi, yüzümü yıkarım.
C)Bahçedeki güller mis gibi kokuyordu.

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
  A) Bahçelerinde kırmızı, beyaz güller vardı.
  B) Akşam erken yatıp, sabah erken kalkmalıyız.
  C) Yüzme öğrendiğimi duyunca, annemin yüzünde güller açtı.

7-Geç geldiği ……………derse girememiş.
Yukarıdaki cümleyi hangi kelime ile tamamlarsak sebep-sonuç ilişkisi kurmuş oluruz?
  A) gibi         B) için          C)kadar

8-Kuşlar, gece olunca yuvalarına dönerler.

Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?
A)kim             B)nereye           C)niçin

9- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilk hecesi tek başına bir sözcük olamaz?
A)   Gözlükçü       B) Toparlak         C) Güçlük
10- Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu bildirir?
       A)Sabah erken kalkmak gerekiyor.
       B) Parasını kaybedince çok üzüldü.
      C)Fırında ekmek kalmamış.

11- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı en azdır ?
A)  dertli               B) ikinci           C)oturak

12- Soruları doğru cevaplamak istiyorsan acele etmemelisin. Her soruyu baştan sona kadar okumalısın. Soruyu anlamalısın. Soruyu anlamak çözmenin yarısıdır.
Yazıya göre  soruyu çözmenin yarısı nedir?
A)Acele etmemek
B)Soruyu baştan sona okumak
C)Soruyu anlamak

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir ?

A) Neden ağladığını düşünüyorum
B) Neden bugün okula gelmedin
C) Aylin bugün okula geldi mi

14- Sabahları erken uyanıp, yürüyüş yapmayı çok severim.Günün en güzel saatleri kimsenin daha ortalığa çıkmadığı saatlerdir bence.Her yer sessiz.Sadece kuş cıvıltıları vardır etrafta….
Yazara göre günün en güzel saatleri hangi saatlerdir?
A)Oyun saatleri
B) Okuldan eve dönüş saatleri
C)Kimsenin ortalığa çıkmadığı saatler


15- Benim babam çok güçlüdür.
Yukarıdaki cümlede güçlü yerine hangi kelimeyi kullandığımızda aynı anlama gelir ?
     A) büyük           B) kuvvetli       C) güçsüz

16- görünce - seni- seviniyorum -karşımda
Yukarıdaki kelimelerin kurallı bir cümle olması için en sonda hangi kelime olmalıdır?

  A)seviniyorum       B) görünce        C)karşımda

17-”yüz” kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Yazın denizde bol bol yüzdüm.
B)Sabahları yüzünü yıkıyor musun?
C)Elini yüzüne koymuş, düşünüyordu.

18-Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu bir cümledir?
A)  Okuldan sonra eve gideceğim.
B)  Yarın bize gelmeyecek misin?
C)  Bahçede kimsecikler yoktu.

19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası yapılmamıştır?

A) Halil’lerin şirin bir kuşları var.
B)Şuradaki kırmızı çiçeği gördünmü?
C)Benim annem Mersinli.

20- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) gel - git
B) soru - cevap

C)fakir- yoksul

2. Sınıf Türkçe 1. Dönem Genel Değerlendirme Sınavı Soruları ile ilgili aramalar;
2 sınıf deneme sınavı soruları
2 sınıf deneme sınavı soruları çöz
2 sınıf deneme sınavı soruları ve cevapları
2 sınıf deneme sınavı soruları matematik
2 sınıf deneme sınavı soruları ve cevapları indir
test çöz deneme sınavı çöz 5 sınıf
2. sınıf türkçe testleri
2.sınıf deneme sınavıYorum Gönder

 
Top