0

İNÖNÜ  İLKOKULU İNSAN  HAKLARI  DEMOKRASİ VE YURTAŞLIK DERSİ  1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
 
A-. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.(5 puan)
 (   ) Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmak gerekir.
(    )İnsanlar hak ve özgürlükler bakımından eşit doğarlar.                                
(   ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır.
(   )İnsanların seyahat etme hakkı yoktur.
(    ) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.

 B-. Aşağıdaki davranışları hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına göre ,baş kısmındaki numarayı yazarak ilişkilendiriniz.
                                (5x1=5 puan)
1.Hak        2.Özgürlük       3.Sorumluluk

Odamızın tertip ve düzenli olmasını sağlamak
İstediğimiz müziği dinleyebilmek

Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek

Zil çaldığında teneffüse çıkmak

Kantinde alışveriş için sıraya girmek.C-Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle uygun şekilde tamamlayınız.(5x1=5 puan)
Eğitilebilen- ruh, beden - on sekiz-  yaşama -   yetişkinler             
1. İnsanın en temel hakkı………………………….. hakkıdır.
2.Kişi dokunulmazlığı kişinin hem……………….hem de ……………..bütünlüğüne dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder.
3.İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de …………………………………..bir varlık olmasıdır.
4. Her birey …………………………..yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
5. Çocukların yetişmesinden, gelişmesinden ………………………………… sorumludur.
  
“…Gel oğlum kalk bakalım tahtaya, sana bir sorum var. 
- Buyurun, sorun öğretmenim. 
- Canlılar kaça ayrılır? 
- Dörde ayrılır öğretmenim. 
- Bana yanlış gibi geldi ama say bakalım. 
- Bitkiler,Hayvanlar,İnsanlar,Çocuklar. 
- Çocuklarda insan değil mi oğlum? 
- Haklısınız, o zaman canlılar üçe ayrılır öğretmenim. 
- Peki, şimdi yeniden say bakalım.
- Bitkiler, Hayvanlar ve çocuklar.
- Oğlum insanlara ne oldu? 
- Kalplerinde sevgiyi yeşertip,aklılarıyla iyi-kötüyü ayırt edip,düşünebilenleri hep çocuk kaldılar, diğerleri de hayvanlaştılar öğretmenim..!”
1-Yukarıda anlatılana göre insanları hayvanlaştıran nedir?
a-) Kalplerinde sevgiyi yeşertmeleri
b-) Düşünebilmeleri
c-) İyi-kötü ayırt edebilmeleri
d-) Akılarını iyi ve sevgiden uzak tutmaları

2-Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir?
a-) Terlemek             b-) Alet yapabilmesi
c-) Hareket etmesi    d-) Yemek yemesi

3-İnsan;akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur.çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme,vicdan ise hissetme  yeteneğini vermiştir.bu nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar?
a-) Başkaları ile alay etmek
b-) Suyu tasarruflu kullanmak
c-) Yalancı şahitlik etmek
d-) Hasta ziyaretlerine gitmemek

4-“…İnsan hakları :aklı ve vicdan sahibi olan,insani
değerler üretebilen,mükemmel bir varlık olan
insanın onuruna saygı duymaktır.”
 Aşağıdakilerden hangisinde insan onuruna saygısızlık edilmiştir?
a-) Esirlere iyi davranmak
b-) Esirlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak
c-) Esirleri aşağılamak,aç bırakmak

d-) Esirlere su ve ekmek vermek

4. Sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi ile ilgili aramalar
4. sınıf insan hakları ve demokrasi test
4. sınıf insan hakları ve demokrasi 1. yazılı
4. sınıf insan hakları ve demokrasi 1. dönem 1. yazılı
4. sınıf insan hakları ve demokrasi konu anlatımı
4. sınıf insan hakları ve demokrasi testi çöz
4. sınıf insan hakları ve demokrasi etkinlikleri
4. sınıf insan hakları ve demokrasi sınav
4. sınıf insan hakları ve demokrasi dersi yıllık planıYorum Gönder

 
Top