0

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
YAŞAMA HAK VE HÜRRİYETİ
ÇALIŞMA HAK VE HÜRRİYETİ
MÜLK EDİNME HAK VE HÜRRİYETİ
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
HABERLEŞME HAK VE HÜRRİYETİ
ÇEVRE HAKKI
EĞİTİM HAK VE HÜRRİYETİ
İNANMA VE İNANCINI YAŞAMA HAK VE
HÜRRİYETİ
DÜŞÜNCE VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA HAK
VE HÜRRİYETİ
BASIN HAK VE HÜRRİYETİ
SEÇME VE SEÇİLME HAK VE HÜRRİYETİ


       Aşağıda temel hak ve özgürlükler ile ilgili açıklamaları verilmiştir.
Bu açıklamalar hangi hak ve özgürlüklerdir. Boş kutulara yazınız.Milletvekilliği, belediye başkanlığı,muhtarlık gibi seçimle gelinen görevlerde oy kullanma hakkıdır.
İsteyen kişiler seçilmek için aday da olabilirler.


İnsanların dinlerine serbestçe inanmaları ve onunla ilgili ibadetleri yerine getirmeleridir.


Gazete ve televizyon kurup serbestçe yayın yapılmasıdır. Suç işlemedikten sonra bunların kapatılamamasıdır.


İnsanların yaşamalarını kimse engelleyemez. Herkesin hayatını dilediği gibi sürdürmesi onun elindedir.


Herkesin istediği gibi ev, araba, eşya alabilme hakkıdır. Elinde imkânı olanların bu şeyleri
almasına kimse engel olamaz.


Kişilerin hayatları sadece onları ilgilendirir. Hayatın gizliliğini kimse bozamaz. İnsanların açıklanmasını
istemedikleri sırları başkalarına anlatılamaz.


Herkes temiz ve sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ormanların korunması, çöplerin kaldırılması,
pis olan yerlerin temizlenmesini istemek hakkımızdır.


Tanıdıklarımızla telefon, mektup, internet aracılığıyla haberleşmemiz kimse önleyemez. Telefonlarımız
dinlenemez, mesajlarımız başkaları tarafından okunamaz.


İnsanların kendilerini ve ailelerini geçindirmek için iş yapmasını kimse engelleyemez


Bir konuda herkes istediği düşünceyi benimseyebilir. Bu düşünceyi başkalarına da açıklayabilir.


Okumak isteyenlerin önüne engellerin çıkarılmaması gerekir. Herkesin eğitim almaya hakkı vardır.
4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Notlar ile ilgili aramalar;
insan hakları ve demokrasi ders notları pdf
demokrasi ve insan hakları dersi ders notları
4.sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi
4. sınıf insan hakları dersi
4 sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi testi
4 sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi etkinlikleri
4.sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi konu anlatımı
4. sınıf insan hakları ve demokrasi dersi etkinlikleriYorum Gönder

 
Top