0

…………………………………….. İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 ASLAN İLE FARE
         Aslanın biri uyuyormuş. Bir fare gelip vücudunun üzerinde dolaşmaya başlamış. Aslan uyanmış, çok kızmış, fareyi yakalamış. Yiyecekmiş. Ama fare başlamış yalvarmaya :
        – Bırak beni. Gün olur, benim de sana bir iyiliğim dokunur, demiş.
       Aslan gülmüş bu söze. Gene de bırakmış fareyi.
       Aradan zaman geçmiş. Bir gün aslan, avcıların kurduğu tuzağa düşmüş. Gelmişler, onu bir ağaca sımsıkı bağlamışlar.
       Fare, aslanın inlemelerini duymuş, koşarak gelmiş. İpleri kemirip aslanı kurtarmış. Bunun üzerine de :
       – Vaktiyle sen bana gülmüştün. Benden bir yarar beklemiyordun. Ama gördün ya, fareler de iyilik bilir.
Onların da başkalarına bir yardımı dokunabilir, demiş.
Aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre yanıtlayınız.

1-) Aslan, fareye niçin kızmış?(4 puan)
        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-) Aslan, fareyi yakalayınca fare ne yapmış?(5 puan)
  
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-)  Fare, aslana nasıl yardım etmiş?(5 puan)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-) Okuduğunuz yazıdan hangi sonucu çıkarabiliriz?(4 puan)
      A) Bizden küçük ve güçsüz  kişilere işimiz düşmez.      B) Başkalarına yardım etmemeliyiz.
      C) Yapılan iyilikler karşılıksız kalır.                                  
D) Küçümsediğimiz kişilere, bir gün ihtiyacımız olabilir.

5-) Okuma parçasında geçen "vaktiyle" sözü, hangi anlamda kullanılmıştır? (4 puan)
      A) Bir zamanlar                B) Geçen hafta                     
C) İleriki günlerde                D) Zamanı gelince               


Ormanlarında mor sümbülün,
Söğütlerinde şen bülbülün,
Bağlarında salkım üzümün,
Unutamam seni köyüm.

6-)Yukarıdaki şiirin, konusu  hangi seçenekte verilmiştir? (4 puan)
A) Çocukluğa özlem               B) Ormanlara özlem              
C) Çevreye özlem                     D) Köye özlem


7-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? (4 puan)
A) Herkez onun haklı olduğunu biliyordu.                 
  B) Annem mutfakta salataya sovan doğruyordu.
C) Perşenbe günü Türkçe dersinden sınav yaptık      
D) Kibritçi Kız hikâyesindeki kıza çok üzülürüm.


8-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? (4 puan)
A) İyilik yapan, iyilik bulur.                                         B) Konuklarımızı bugün misafir odasında ağırlayacağız.
 C) Gençler, hiçbir zaman ihtiyarları anlamaz.          D) Gece başlayan yağmur, gündüz dindi. 9-) ”Okula gitmek istiyor ……… yaşı  tutmuyor.  
cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirebilir? (4 puan)
A) ve        B) veya       C) öyle      D) ama
                                                                                                                                                                                                          
                                                    
10-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? (4 puan)

A) Başını eğerek konuştu.                                               
B) Araba bozuk olduğundan gelemedik.
C) Kalenin duvarları sağlam yapılmış.                        
D) Tarlada bir sürü çekirge var.

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade yoktur ? (4 puan)

A)  Gürültüden kafam kazan gibi oldu.
B)  Arkadaşımla çok güzel eğlendik.
C)  Anlatılan  fıkraya gülmekten öldük.
D) Yorgunluktan canım çıktı.


12- .“ gece  ali, ankara’dan  hatay ’a  hareket etti.”  Yandaki cümlede büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır? (4 puan)
A) 5            B) 4            C) 3           D) 2
      
13-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? (4 puan)

A) Yağmur yağdığı için sokağa çıkamadım.
B) Çok televizyon izlediği için gözleri bozuldu.
C) Annem izin vermediği için size gelemiyorum.
D) Dün arkadaşın seni aradı.


14-)   Aşağıdaki kelimelerden hangileri eş anlamlıdır? (4 puan)
A) kırmızı-al          B) uzun-kısa
C) dar-geniş          D) ağır-hafif

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? (4 puan)

A) Yüzmek için havuza gittik.                                                           
B) Kedimi beslemek için mama aldım
C) Bilgisayar almak için para biriktiriyorum.
D) Ali hasta olduğu için okula gelmedi..  


16- Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.     (5puan)
(                 1. Ağzı açık kalmak                                       (….)  Çok sevinmek
2.Ağzı kulaklarına varmak.                                    (….)  Biraz  bakmak
3.Göz gezdirmek                                                     (….)  Çok korkmak  
4.Gözünde tütmek                                                  (….)  Çok şaşırmak
5.Ödü patlamak                                                       (….)  Çok özlemek
17-)  Aşağıdaki atasözlerini açıklamaları ilerakamları kullanarak eşleştiriniz. (5 puan)

     Deyimler                                                                         Açıklamaları
(1) Aslan yattığı yerden belli olur                     (      )Gereksiz görülen bir şey ileride gerekli olabilir.
(2) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer                 (      )Aynı anda birden çok işle ilgilenmek başarı için sakıncalıdır.
(3) Zararın neresinden dönülse kardır.           (      )Bir insanın nasıl biri olduğu yaşadığı yerden belli olur.
(4) Sakla samanı gelir zamanı                          (      )İşini güvenliği için gerekli önlemleri almak.
(5) Bir koltuğa iki karpuz sığmaz                      (      )Kötü sonuçlanacağı belli olan bir işten hemen vazgeçilmelidir.

18) Aşağıdaki kelimelere –cı, -ci, -cu, -cü,-çı, -çi, -çu, -çü eklerini getirerek yeni türemiş sözcükler türetiniz.  (4puan)
Süt………
Demir………
Odun………
Kuş………
Kömür………
İnat………
Şaka………
Çiçek………19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? (4 puan)
A-Ankara yurdumuzun başkentidir.                      
B-Ankara’da yaşamayı çok seviyorum.
C-Anıtkabir Ankara’dadır.                                        
D-TBMM Ankara’da açıldı.
20- Aşağıda koyu renkle yazılmış kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? (4 puan)
A-Küçük kız annesine eliniverdi.                        
B-Utanınca yanakları al al oldu.
C-Güldüğü zaman çok güzel oluyor.                   
D-Akşam bize gel.
21)Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesidir? (4 puan)
A)Okulumu çok özledim.                              
B) Kendisini izleyenleri güldüren, eğlendiren oyunculara palyaço denir.
C)Bazen yıldızlara ulaşmak istiyorum.       
D) En sevdiğim renk mavidir.
22-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? (4 puan)
A) Kışları gündüzler yaza göre daha uzundur.                        
B) Yeni evleri okula daha yakınmış.
C) Kirazları bahçeden yeni topladık.                                       
D) Odasında eskiye göre daha rahat uyuyor.
23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? (4 puan)
A-Annem çok güzel yemek yapar.                   
B-Bu film çok sıkıcı.
C-Ocak yılın ilk ayıdır.                                        
D-Ceyda’nın elbisesi çok güzel.
24- “dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? (4 puan)

 A)  Ağacın dalları meyveleri taşıyamıyordu.      
B)  Kuş ağacın dalına küçük bir yuva  yapmıştı.
 C)  Gözleri uzaklara daldı gitti.                             
D)  Bu yaz gül dalını budamasını  öğrendim,

4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ile ilgili aramalar
4 sınıf türkçe testleri
4 sınıf türkçe 2 dönem 3 yazılı soruları
4 sınıf türkçe dersi yazılı soruları
4 sınıf türkçe 1 dönem 2 yazılı soruları eğitimhane
4.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı sınav soruları
7.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı soruları
5 sınıf türkçe 1 dönem 2 yazılı soruları
6 sınıf türkçe 1 dönem 2 yazılı soruları eğitimhane
Yorum Gönder

 
Top