0

YALANCI ÇOBAN

       Küçük çoban köyün kırlarında koyunlarını
otlatıyormuş. Canı çok sıkılmış. Köylülere bir
şaka yapmaya karar vermiş. Gücü yettiğince
bağırmaya başlamış:
    İmdat(!) Yetişin!... Kurtlar koyunlara sal-
dırıyor. Çobanın bağırmalarını duyan köylüler
koşarak gelmişler. Fakat ortada kurt falan yokmuş. Çobana kızarak köylerine geri dön- müşler.
      Küçük çoban aynı şakayı birkaç gün sonra
tekrar yapmış. Köylüler yine koşarak gelmiş-
ler. Yine kandırıldıklarını anlamışlar. Çobana
iyice sinirlenmişler. Söylene söylene köyleri-ne geri dönmüşler.
     Bir hafta sonra gerçekten kurtlar sürüye saldırmışlar. Küçük çoban gücü yettiğince ba-ğırmaya başlamış.
    Yetişin!... Kurtlar koyunlara saldırıyor. Köylüler çobanın sesini duymuşlar. Fakat yine yalan söylediğini düşündüklerinden yardıma gitmemişler.

( Aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre cevaplandırınız.)

1) Küçük çoban köylülere niçin şaka yapmaya karar vermiş?

    A) Kötü bir çocuk olduğu için.
    B) Köylüleri cezalandırmak için
    C) Şaka yapmayı sevdiği için
    D) Koyunları otlatırken canı sıkıldığı için

2)  Metinde (1) numaralı yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?

    A)  ( . )      B) ( ? )      C) ( !)     D) ( … )
   
3)  Küçük çoban şakayı kaç kere yapmış?


    A) 1        B) 2         C) 3         D) 4

4) Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabımetinde yoktur?

   A) Yaşanan olay nerede gerçekleşmiş?
   B) Yaşanan olayın en önemli kahramanı kimdir?
   C) Olayın kahramanına kim yardım etmiştir?
   D) Köylüler olayın kahramanına nasıl tepki göstermişler?

5) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi paragrafta anlatılmak istenene yakın anlamdadır?

   A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
   B) Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.
   C) Kurt dumanlı havayı sever.
   D) Yalancını evi yanmış kimse inanmamış.

6) Arkadaşlarının garip bakışları arasında sırasına oturdu.

   Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı bozulmaz?

     A) ilginç                       B) kıskanç       
     C) tuhaf                       D) sert
  
7) Arabacı, tanımadığı adamı şehre götürmeyi kabul etti.

   Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

     A) kimi?                        B) nereye?    
     C) niçin?                       D) kim?

8) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabetik sıraya göre sıralandığında üçüncü sırada yer alır?

    A) elma     B) elek      C) etek      D) eşek

9) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?

    A) trafik                        B) elektrik     

    C) yalnış                         D) spor

10) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

    A) Korkak tüccar ne kâr eder ne zarar.
    B) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
    C) Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşıla.
    D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

11) Tarihlerde, ay adları yazıyla da yazıla ilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.

    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

    A) Okullar 12. Haziran. 2016 tarihinde kapanacak.
    B) TBMM 23 Nisan 1920’de açıldı.
    C) Yarışma 09.03.2016 tarihine ertelendi.
    D) İstanbul, 29 Mayıs 1453’te fethedildi.

12) “Okul……… ev……… doğru gelirken yol………  arkadaşımın babasına rastladım.”

      Cümlesinde noktalı yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

     A) –da, -a, -da             B) –dan, -e, -dan
     C) –a, -e, -da               D) –dan, -e, -da

13) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek almamıştır?

     A)  silgi                        B) dalgıç
     C)  aşçı                        D) balık

14) Aşağıdakilerin hangisinde özel ismin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
     
   A) Maraş’ın dondurması, Antep’in  baklavası meşhurdur.
   B) Ali’nin kedisi tekir iki gündür kayıp.
   C) Komşumuz Hüseyin Bey, iyi bir insandır.
   D) Çanakkale Savaşı’nda binlerce şehit verdik.

15) “İsteneni yapmamak için bahaneler ileri sürmek, nazlanmak, anlamına gelen deyim      aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Ağzı süt kokmak.  B) Mırın kırın etmek.
    C) Dert yanmak.        D) Göz ardı etmek.
   
16) Aşağıdaki sözcükler satır sonuna sığmayınca bölünerek yazılmıştır. Hangi sözcük      doğru yazılmıştır.

    A) kahvaltısını                     B) arkadaşlarını
   C) televizyon                          D) kütüphane

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep ve sonuç birlikte verilmiştir?

     A) Ara sıra sobanın üzerinde kestane pişirirdi.
     B) Ben yokken çocuklara göz kulak ol.
     C) Issız bir odada yaşıyor.             
     D) Yağmurdan dolayı dışarı çıkamadı.

18) “kalem – defter “ sözcükleri arasındaki ilişki hangi sözcükler arasında vardır?

     A) bayrak - vatan            B) pilot - uçak
     C) tebeşir - tahta           D) çilek - pasta

19)  I. arasına        II. et         III. girilmez     IV. ile           V. tırnak
     
   Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl  olmalıdır?

  A)  II, IV, V, I, III                        B)  III, II, IV, V, I       
  C)  II, III, I, IV, V                       D)  I, III, II, IV, V  

 20)  Emrah çok mahcup bir çocuktur.

   Altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangisidir?

    A)  yaramaz                        B)  utangaç      
    C)  bencil                              D)  uslu      

4. Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama Çalışması ile ilgili aramalar
2. sınıf türkçe okuduğunu anlama
2. sınıf türkçe okuduğunu anlama test
2. sınıf türkçe okuduğunu anlama etkinlikleri
2. sınıf türkçe okuduğunu anlama testi
2. sınıf türkçe okuduğunu anlama etkinliği
2. sınıf türkçe okuduğunu anlama çalışma kağıdı
2. sınıf türkçe okuduğunu anlama metinleri
2. sınıf türkçe okuduğunu anlama metniYorum Gönder

 
Top