0

İNSAN HAKLARI,YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ
HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK 2. ÜNİTE
HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hak: Bireyin, diğer bireylerin hayatlarını sürdürmelerine karışmadan, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür.
     Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Ancak; bu yetkilerin belirli bir sınırı vardır. Hak kullanılırken başkalarının hakları çiğnenmemelidir.
Özgürlük: Bireyin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi, hareket edebilmesi durumudur.
     Kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranması kimse tarafından engellenmemesi şeklinde düşünülmelidir.
Sorumluluk: bireyin kendi davranışlarını değerlendirerek sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan olarak en büyük sorumluluğumuz, insan olma bilincinin gerektirdiklerini yerine getirmektir.
*** Hak, özgürlük ve sorumluluklar, sadece kendimiz için değil toplumun bütün bireyleri için vardır. Bu bilinçle hareket edildiğinde toplumda;
Düzen, Huzur, Güven ve Başarı sağlanır.  
İNSAN OLMANIN SORUMLULUKLARI
Her İnsan diğer insanlara içinde yaşadığı topluma ve gelecek kuşaklara karşı sorumludur. Bu sorumluluğu bilerek yaşamalı ve her insan davranışlarına dikkat etmelidir. Örneğin;
·         Parkta oyun oynamak hakkımızdır. Ancak, başkalarının oyununa engel olmama sorumluluğunu taşımamız gerekir.
·         Temiz bir çevrede yaşamak hepimizin arzusu aynı zamanda hakkıdır. O halde, bu konuda bize düşen sorumlulukların bilincinde olunmalıdır.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASI
           İnsan hak ve özgürlüklerinin temelinde insan ve insanlığı koruma, geliştirme, güçlendirme vardır.


 Kişinin hak ve özgürlüklerini tam olarak yaşayabilmesi için bunların yasal güvence altına alınmış olması gerekir.
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASI VE BU DURUMDA SORUMLULUKLARIMIZ
       Temel hak ve özgürlüklerin hangi hallerde kısıtlanabileceği Anayasamızın 13. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre:
  • ·         Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün
  • ·         Milli egemenliğin
  • ·         Cumhuriyetin
  • ·         Milli güvenliğin
  • ·         Kamu düzeninin
  • ·         Genel ahlakın
  • ·         Genel sağlığın korunması

     Amacı ile temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasada belirtilen yukarıdaki nedenlere bağlı olarak ancak kanunla sınırlandırılabilir.

***  Bireyler, hak ve özgürlüklerini rahatça yaşayabilmek için başkalarının hak ve özgürlüklerine engel olmamalı ve bu konuda saygılı olmalıdırlar. Karşılıklı saygı, birlikte yaşama kültürüne de katkı sağlar.Yorum Gönder

 
Top