0

 BÖLGELERİMİZ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

MARMARA BÖLGESİ
* Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. Bu durum ulaşımı kolaylaştırmış, geniş tarım alanlarının oluşmasında etkili olmuştur.
* Sanayi çok gelişmiştir. Bu nedenle en fazla iç göç alan bölgedir.
* Sanayi kuruluşları ve nüfusun çokluğundan dolayı enerji tüketimi en fazla olan bölgemizdir.
* Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı en fazla turist çeken ve turizm gelirleri en fazla olan bölgemizdir.
* Şeftali, ayçiçeği, keten, pirinç ve kestane üretiminde ilk sıradadır.
* Eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme olanaklarının en fazla olduğu bölgedir.

KARADENİZ BÖLGESİ
* Kırsal nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir. Şehirler genelde kıyılara yakın yerlerde kurulmuştur. Köylerde arazi yapısından dolayı evler dağınıktır.
*Türkiye ormanlarının büyük bir kısmı bu bölgede bulunur.
* En fazla heyelan olan bölgedir. Bunun temel nedeni yağışların fazla, bölgenin de dağlık olmasıdır.
* Temel geçim kaynağı tarımdır. Bölge çay, fındık ve kenevir üretiminde Türkiye'de 1. sıradadır.
* Ülkemizde taş kömürünün tamamı ve bakırın yarısı bu bölgeden sağlanır.
* Kereste en çok Sinop, Kastamonu ve Bolu'da üretilir.
* Ülkemizde balıkçılığın en yaygın olduğu bölgedir.

AKDENİZ BÖLGESİ
* Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklimi görülür. Bu iklim tarım üretimi ve ürün çeşitliliği açısından çok elverişli bir ortam oluşturmuştur.
* Ekonomi daha çok tarıma dayalıdır. Sanayide Türkiye'de 3. sırada gelir.
* Yerfıstığı, turunçgiller, muz, gül, mısır ve soya fasulyesi üretiminde Türkiye'de ilk sırada gelir.
* İklimi nedeniyle seracılık en çok burada yapılır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
* Bölgede yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk geçen karasal iklim vardır. En az yağış alan bölgemizdir. Ormanlık alanlar azdır.
* Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi de gelişmektedir.
* Bölgede endüstri bitkilerinden şekerpancarı, tahıllardan buğday çok yetiştirilir.
*  Patates, buğday, arpa, nohut üretiminde Türkiye'de birincidir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
* Dağlar geniş yer kapladığından tarım arazisi azdır.
* Arazi yapısı engebeli, kış ayları uzun ve sert olduğundan ulaşımda büyük zorluklar yaşanmaktadır.
* Orman bakımından fakirdir.
* Ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Ülkemizde hayvancılığın en yaygın olduğu bölgedir.
* Daha çok buğday, arpa ve şeker pancarı tarımı yapılır. Ayrıca kayısı üretiminde Türkiye'de (Malatya) 1. sıradadır.
* Zengin maden yatakları vardır. Ancak iklim ve ulaşım zorluklarından dolayı çoğu işletilememektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
* İklim kısmen karasaldır. Gaziantep ve çevresinde kısmen Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Bu nedenle bölgenin batı kesimlerinde zeytin yetiştirilir.
* Engebeli arazi azdır. Bu nedenle ulaşım kolay sağlanır.
* Ormanlık alanlar yok denecek kadar azdır. Bölgenin ancak % 1'i ormanlarla kaplıdır.
* Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Pamuk, antepfıstığı, mercimek ve karpuz üretiminde ilk sırada yer alır.
* Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakını bu bölgeden sağlanır.

EGE BÖLGESİ
* Ekonomisi tarıma dayalıdır. Zeytin, haşhaş, üzüm, incir ve tütün üretiminde 1. sıradadır. Seracılıkta Akdeniz’den sonra 2. sıradadır.
* Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı çok fazla  turist  çeken bölgemizdir. Turizm gelirleri bakımından Marmara’dan sonra 2. sıradadır.

* Çiniciliğin ve halıcılığın merkezi konumundadır.Yorum Gönder

 
Top