0

   Yüzü Yıkamak
   —  Kolları dirseklerle beraber yıkamak
   —   Başın dörtte birini mesh etmek
    — Ayakları topuklarla beraber yıkamak
1- Yukarıdaki Verilen seçenekler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
a)    Namazın Farzları                b) Abdestin farzları
c)    Guslün Farzları                   d) Teyemmümün farzları
2.Aşağıdakilerden hangisi nazmın dışındaki (hazırlık) şartlardan(farzlardan) değildir?
a) İftitah Tekbiri                           b) Necasetten Teharet
c) Niyet                                         d) Kıble
3.Sabah ezanına diğer vakit ezanlarından farklı olarak aşağıdakilerden hangisi eklenir?
A) Kad kametis-salah                    B) Hayye alel fela
C) Essalatü hayrun minen nevm  D)La ilahe illallah
4.Namazın kılınış şartları (içindeki farzları) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kıyam, namazda ayakta durmaktır.
B)Secde, namazda bir miktar Kur’an okumaktır.
C) Kade-i ahire, namazın sonunda bir süre oturmaktır.
D) Secde iki kez yapılır ve iki secde arasında kısa bir  zaman beklenilir.
 5.Namazda “Sübhâne rabbiyel azim” ifadesi  nerede söylenir?
A) Tekbir alırken   B) Rükuda   C) Rükudan doğrulurken D)Secdede
6. ‘’(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, Çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.’’ (Ankebut Suresi)
Aşağıdakilerden hangisi ayet-i kerimenin vermek istediği mesajlardan değildir?
A)Namaz kılmamız gerekir
B)ibadetlerin en büyüğü Allah’ı anmaktır.
C)Namaz davranışlarımızı değiştirmez.
D)Allah kullarının ne yaptığını bilir.
7.İlk ezanı aşağıdaki sahabelerden hangisi okumuştur?
A) Hz. Ömer    B) Hz. Bilal    C)Hz. Abdullah bin. Zeyd   D) Hz. Osman
8.Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıklarından değildir?
A)İnsanın yaratıcısı ile bağ kurmasını sağlar
B)İnsanın Rabb’i ile konuşmasını sağlar.
C)Namaz sadece Allah karşı davranışlarımızı düzeltir.
D)İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir.
9.Sabah-öğle-ikindi-akşam-yatsı (vitir dahil) namazlarının rekât sayıları, aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sırayla verilmiştir?
A) 4-5-8-13-10        B)4-10-8-5-13
C) 6-8-10-5-13        D) 4-10-5-8-13
10.Yolculuk esnasında, namaz ibadeti ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yolcular 4 rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılarlar.
B) Yolcular namazlarını kazaya bırakırlar.
C) Yolcular yalnız sabah ve yatsı namazlarını kılarlar.
D) Yolcular bütün farz namazları iki rekât kılarlar.
11.Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri değildir?
A) Yardımlaşmayı artırır
B) İnsanların sosyalleşmesini sağlar
C) Namazın sevabını artırır
D) Dindarlığımızı başkasına gösterme fırsatı verir
12.Namaz kılan insanlar, kısa bir süre de olsa günlük yaşamın sorunlarından uzaklaşırlar. O esnada Allah ile baş başa kalırlar. Akılları, duyguları ve bütün benlikleriyle Allah’a yönelirler.
Parçadan namazla ilgili öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Zamanı iyi kullanmayı sağladığı.
B) Kişiyi manevî huzura kavuşturduğu.
C) Müminler arası iletişimi artırdığı.
D) Kişilerin davranışlarından dolayı sorumlu tutulacağı.
13.Su olmadığı veya temiz su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılması, namazı ayakta (bilgi yelpazesi. com) kılmaya gücü yetmeyenlerin oturarak kılması, İslam dininin hangi yönünü gösterir?
A) Evrensel bir din olduğunu              B) Son din olduğunu
C) Kolaylık dini olduğunu                    D) Akılcı olduğunu
14.Kendisine ilâhî kitap verilen peygambere “Resul”, kendisine ilâhî kitap verilmeyen peygambere ise “Nebî” denir.
Buna göre aşağıdaki Peygamberlerden hangisi Resuldür?
A) Hz. Davut        B) Hz. Yusuf       C) Hz. İsmail                   D) Hz. Salih
15.Abdest almaya başlarken önce niyet ederiz. Sonra ellerimizi yıkar, ağzımıza ve burnumuza su veririz. Daha sonra  ……….., yıkarız. Sonra kollarımızı dirseklerimize kadar yıkarız.…………mesh ettikten sonra kulaklarımızı ve ……….. mesh ederiz. En son ……. …… yıkarız.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yüz–baş- boyun-ayak          B) Baş-boyun-yüz-ayak
C) Baş-yüz-boyun-ayak                       D) Boyun-baş-yüz-ayak
16.Peygamberimiz; Müslüman olmak için gelen ancak kendilerinin namazdan muaf tutulmalarını isteyen Taif heyetine “Rüku olmayan dinde hayır yoktur” buyurmuştur. (Müsned, IV, 218)
Aşağıdakilerden hangisi bu sözü en iyi destekler?
A) Namaz uykudan hayırlıdır
B) Namaz dinin direğidir
C) O halde rabbin için namaz kıl
D) Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar
17.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliği değildir?
A) Doğruluk    B) Güvenilirlik    C) Zengin olmak    D) Akıllı ve zeki olmak
18.Bir namazın vaktinde kılınmasına……………, vakti geçtikten sonra kılınmasına ise ………….….  denir?
A) Eda – Kaza    B) Kaza - Kefaret   C) Farz – Vacip  D) Kefaret - Kaza
19. Peygamberler, insanların düşünmeleri, doğruyu kavramaları ve iyiliğe yönelmeleri için çalışıyorlar. Peki, sağlıklı bir zihin ve zekâya sahip olmayan biri, peygamberlik görevini yapabilir mi?   Verilen cümleler peygamberlerin hangi özelliğine ilişkin bir ipucu vermiş olabilir?
A) Güvenilir olmak                     B) Günahsız olmak
C) Akıllı ve zeki olmak              D) Merhametli olmak
20.“Peygamberler gönderilmeseydi insanlar yaratıcılarını gerektiği gibi tanıyamazlardı. Ona nasıl ibadet edeceklerini bilemezlerdi. Bilmeden kötü ve zararlı işlere yönelebilirlerdi. Böylece de insanlar arasında huzur, barış ve kardeşlik ortamı bozulurdu. “
Bu paragraf göz önüne alındığında Peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanların Yaratıcılarını tanımalarında yardımcı olmuşlardır.
B) İnsanlar arasında barış ve kardeşlik bağları oluşturmuşlardır.
C) İnsanlara iyi ve güzel davranışları öğütlemişlerdir.
D) Toplumlar arasında dinsel kavgalara neden olmuşlardır.
Not:Her soru 5 puan.                         Sınav Süresi:40dk                                
6 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 2 yazılı sınav soruları ile ilgili aramalar
6 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları
7 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları
din kültürü ahlak bilgisi 5 sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları
11 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dönem 2 yazılı soruları
4 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dönem 2 yazılı soruları
8 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dönem 2 yazılı soruları
7 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dönem 2 yazılı test
din kültürü ve ahlak bilgisi 7 sınıf 2 dönem 2 yazılı 2015Yorum Gönder

 
Top