0

SAYI DEĞERLERİ VE BASAMAK DEĞERLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ YORUMLAMA

İSTENEN BASAMAK DEĞERLERİNİ TOPLAMA VEYA ÇIKARMA:

Verilen sayılar hangi basamakta ise ona bakılır ve basamak değerleri belirlenir. İstenene göre toplanır ya da çıkarılır.

ÖRNEK–1: 637 845 sayısının onlar ve on binler basamaklarındaki sayıların toplamı kaçtır?

On binler basamağındaki 3 sayısının basamak değeri 3 x 10 000 = 30 000
Onlar basamağındaki 4 sayısının basamak değeri 4 x 10 = 40 olduğuna göre,
Toplam: 30 000 + 40 = 30 040 eder.

ÖRNEK–2: Aynı sayıların farkı sorulsaydı bu kez , 30 000–40 = 29 960 işlemini yapacaktık.


İSTENEN BASAMAK DEĞERLERİ İLE SAYI DEĞERLERİNİ TOPLAMA VEYA ÇIKARMA:

Aynı basamaktaki sayının basamak ve sayı değerlerinin toplaması veya çıkarmasında basamak değeri belirlenir. Sayı değeri zaten verilen rakamdır.

ÖRNEK–3: 853 712 sayısının yüz binler basamağındaki rakamın sayı ve basamak değerleri toplamı kaçtır?

Yüz binler basamağında 8 rakamı yazılı. Bunun basamak değeri 8 x 100 000 = 800 000,
Sayı değeri ise değişmeyeceğine göre 8’dir. Öyleyse, 800 000 + 8 = 800 008 eder.

ÖRNEK–4: Eğer fark sorulsaydı bu kez, 800 000–8 = 799 992 işlemini yapacaktık.


BASAMAKLARDA ARTIRMA VEYA EKSİLTME İŞLEMLERİ:

Belirtilen basamaktaki rakamdan yararlanarak ilgili basamak değeri bulunur.
Basamakta, istenilen sayı kadar artış ya da eksiltme yapılır.

ÖRNEK–5: 734 921 sayısının binler basamağı 2 artırılıp, yüz binler basamağı 3 eksiltilirse yeni sayı kaç olur?
Yüz binler basamağında 7 var. 3 eksiltilirse dediğine göre, 7–3 = 4 olur. (Yüz binler basamağı 4 oldu.)
Binler basamağında 4 var. 2 artırılırsa dediğine göre, 4 + 2 = 6 olur. (Binler basamağı 6 oldu.)
Oluşan yeni sayıda rakamları yerlerine koyalım. Yeni sayımız, 436 921 oldu.

ÖRNEK–6: Eğer sayının ilk hali ile oluşan yeni sayının farkı sorulursa, birbirinden çıkaracağız.

734 921–436 921= 298 000 eder. Burada ilk verilen sayı yeni oluşan sayıdan büyük olduğu için sayının değeri 298 000 azalmış denilir. Yeni oluşan sayı büyük olsaydı, aradaki fark kadar artmış diyecektik.


NOT: Bütün basamaklarda aynı uygulamalar yapılır. Dikkat edilmesi gereken nokta verilen ve istenenlerin
basamak değerlerini ayrı ayrı belirlemek. Sayı değerleri zaten değişmez.    
VERİLEN RAKAMLARLA EN BÜYÜK VEYA EN KÜÇÜK DOĞAL SAYIYI OLUŞTURMAK:

1) Rakamlar verilip başka bir ipucu vermeden, yazılabilecek en büyük sayı kaçtır deniliyorsa,
     Verilen en büyük rakamdan başlayarak sıralayın.
     En küçük soruluyorsa en küçükten başlayarak sıralayın.

ÖRNEK–1:3–6–7–0–9” rakamlarıyla yazılabilecek en büyük doğal sayı, 97 630 sayısıdır.

 
ÖRNEK–2: Aynı rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı, 30 679 olur.

 
Dikkat: En küçük sıfırdır ama en başa yazılırsa sayıya değer katmaz. Bu nedenle sıfırlı sayılarda en küçük sayıyı oluştururken en başa sıfır haricindeki en küçük rakam yazılmalı, sıfır mutlaka ikinci sıraya bırakılmalıdır.


2) Rakamlar verilip en küçük tek sayı soruluyorsa, sayının sonunda mutlaka tek sayı olmasına dikkat
     etmeliyiz. Hatırlarsanız birler basamağı tek olan sayılara tek sayı denilir.

ÖRNEK–3: “1–3–9–6–8” rakamlarıyla yazılabilecek en küçük tek sayı kaçtır?
                Öncelikle en büyük rakam 9 olduğuna göre ve bizden en küçük sayıyı oluşturmamız istendiğine göre 9 sayının sonunda olmalıdır. Çünkü en küçük sayılarda büyükler sonda olmalıdır. 9 rakamı hem verilen en büyük hem de tek sayıdır. İstenen tüm ipuçlarını böylece değerlendirmiş oluruz.
                Yani sayımız, 13 689 olur.

ÖRNEK–4: Aynı rakamlarla yazılabilecek en küçük çift sayı istenseydi, (1–3–9–6–8)
               En küçük olması için büyükler sonda olacağından ve çift olması için verilen rakamların en büyük çift olanı 8 olduğuna göre sayının sonunda mutlaka 8 olması gerekmektedir.
               Öyleyse yazılabilecek en küçük çift sayı, 13 698 olur.3) Rakamlar verilip en büyük çift sayı soruluyorsa, sayının sonunda mutlaka çift sayı olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü birler basamağı çift olan sayılara çift sayı denilir.

ÖRNEK–5: “7–1–3–5–8 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük çift sayı kaçtır?
              En büyük olması için verilen rakamları büyükten küçüğe doğru sıralamalıyız. Dikkat etmemiz gereken verilenlerin içinde en büyük sayı bile olsa eğer bir tane çift sayı varsa onu mecburen sona bırakacağız. Çünkü sayının çift olması isteniyor ve çift olması için sona yazacak başka çift sayı yok.
              Yani verilen rakamlar içinde sadece 8 rakamı çift olduğuna göre en büyük olmasına rağmen sona bırakarak diğer rakamları en büyükten küçüğe doğru sıralamalıyız.
              Sayımız, 75 318 olur.

ÖRNEK–6: Eğer aynı rakamlarla (7–1–3–5–8) en büyük tek sayı sorulsaydı, rakamları en küçükten itibaren sıralayacaktık. Ama sayının tek olması için sonunda mutlaka tek sayı olacağından en sona 8 rakamını yazamayız.7 rakamını yazmalıyız ki sayı en küçük tek sayı olsun.
               Yani sayımız, 13 587 olmalıdır. 7 daha küçük olmasına rağmen 8 ile yer değiştirdik. Çünkü 8 çift olduğu için ve bizden en küçük tek sayı istendiği için sona tek sayı olan 7 yazılmak zorunda.


Doğal Sayılar Konu Anlatımı ile ilgili aramalar
doğal sayılar konu anlatımı ygs
doğal sayılar çözümlü sorular
4.sınıf doğal sayılar konu anlatımı
doğal sayılar konu anlatımı ekol hoca
doğal sayılar konu anlatımı kpss
doğal sayılar konu anlatımı 5. sınıf
ygs doğal sayılar konu anlatımı yazılı
doğal sayılar konu anlatımı 1. sınıf
4.sınıf doğal sayılar konu anlatımı ile ilgili aramalar
4.sınıf doğal sayılar konu anlatımı video
4 sınıf doğal sayılar testi
4 sınıf doğal sayılar sunu
doğal sayılar konu anlatımı 5. sınıf
doğal sayılar konu anlatımı 1. sınıf
4 sınıf ardışık sayılar konu anlatımı
doğal sayılar konu anlatımı ygs
doğal sayılar konu anlatımı ekol hocaYorum Gönder

 
Top