0

HECELERDEN KELİME  OLUŞTURMA  ETKİNLİĞİ

Verilen hecelerden sözcük oluşturarak  okuyunuz. Altlarındaki boşluğa yazınız.

mek
ek
mut
ar
rul
ma
ton
kar

ma
el
lat
ot
tel
o
ne
ta

re
lit
ra
ta
let
at
ne
an

ni
nin
tan
min
lek
me
me
ke
li

la
tar
tar
man
mi
mer
mer
ke

ne
te
ke
re
te
ka
la
ma
at
ne
li
ta

ma
ra
ta
ra
ka
ma
ne
na
li
na
ma
kar
                  

ke
le
mon
li
man
li
li
et

na
re
mi
re
li
ne
ri
ta
en
ne
te
ke

la
tar
le
ter
mar
ku
le
la

lim
ik
lim
ki
lem
ka
ra
ka

kum
lo
la
li
kum
to
ral
kum

ne
kar
man
ke
ka
to
ul
ok

ma
un
ut
net
tar
min
ur
on
lu
er
le
il


lak
ku
mik
ko
ku
ko
ro
ko
                                      Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN
                             CEVAP   ANAHTARI
                                          
mek
ek
mut
ar
rul
ma
ton
kar
ekmek
armut
marul
karton

ma
el
lat
ot
tel
o
ne
ta
elma
otlat
otel
tane

re
lit
ra
ta
let
at
ne
an
litre
tara
atlet
anne

ni
nin
tan
min
lek
me
me
ke
li
ninni
mintan
melek
kelime

la
tar
tar
man
mi
mer
mer
ke
tarla
mantar
mermi
kemer

ne
te
ke
re
te
ka
la
ma
at
ne
li
ta
teneke
karete
atlama
taneli

ma
ra
ta
ra
ka
ma
ne
na
li
na
ma
kar
matara
makara
naneli
makarna
                  

ke
le
mon
li
man
li
li
et
leke
limon
liman
etli

na
re
mi
re
li
ne
ri
ta
en
ne
te
ke
minare
nereli
entari
teneke

la
tar
le
ter
mar
ku
le
la
tarla
terle
kumar
lale

lim
ik
lim
ki
lem
ka
ra
ka
iklim
kilim
kalem
kara

kum
lo
la
li
kum
to
ral
kum
lokum
lila
tokum
kumral

ne
kar
man
ke
ka
to
ul
ok
karne
keman
toka
okul

ma
un
ut
net
tar
min
ur
on
lu
er
le
il
unutma
minnettar
onurlu
ilerle

lak
ku
mik
ko
ku
ko
ro
ko
kulak
komik
koku
koro

                                      Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN
Hecelerden Kelime Türetme Çalışması ile ilgili aramalar;
hecelerden kelime türetme etkinliği
hecelerden kelime oluşturma
2.sınıf hecelerden kelime oluşturma
hecelerden kelime oluşturma etkinlikleri
hecelerden kelime oluşturma eğitimhane
hecelerden kelime oluşturma çalışmaları
hecelerden kelime oluşturma oyunu
karışık hecelerden kelime oluşturmaYorum Gönder

 
Top