0

Kur’an’da yer alan kıssalar kaç gruba ayrılır?

Kur’an’da yer alan kıssalar; 
a. Peygamber Kıssaları
b. Peygamber Olmayanların Kıssaları
c. Geçmişte Yaşamış Toplulukların Kıssaları

Olmak üzere üçe ayrılır...
Yorum Gönder

 
Top