0

Yaşadığınız bölgede görülen doğal afetleri, bunlara neden olan uygulamaları, doğuracağı sonuçları ve çözüm yollarını yazınız.

DOĞAL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI

Doğada oluşan, canlıları öldüren, çevreye zarar veren olaylara doğal afet denir.
1.DEPREM (Zelzele)
·  Yerde  aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlere deprem denir.
· Binaları, köprüleri yıkar.
· İnsanlar ve diğer canlılar yıkılan binaların altında kalarak ölürler yada sakatlanırlar.
Depremden Önce Alınacak Önlemler
1-      Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız.
2-      Bina yapacağımız yere zemin etüdü yaptırmalıyız.
3-      Evimizde yıkılacak  eşyaları sağlamlaştırmalıyız.
Deprem Anında Yapılması Gerekenler
1-      Sakin olmalı, panik yapmamalıyız.
2-      Sağlam olduğunu bildiğimiz eşyaların altına veya yanına sığınmalıyız.
3-      Pencere, balkon, merdiven ve asansörden uzak durmalıyız.
4-      Enkaz altında kalmışsak, yerimizi belli etmek için cisimlere vurarak ses çıkartabiliriz .
Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler
1-      Sarsıntı geçtikten sonra hemen sonra binadan hemen çıkmalıyız.
2-      Güvenli, açık alanlara gitmeliyiz.
3-      Yanıcı maddelerle binalara yaklaşmamalıyız .


4-      Ailemizle önceden belirlenen  yerlerde buluşmalıyız.

2. YANGIN
·       Alevlerin büyüyerek her yeri sarması ve yakması olayına yangın denir.
·      Yangın gördüğümüzde 110 veya 177 yi aramalıyız.
 Yangından Korunmak İçin
1.      Kibrit, çakmak gibi yanıcı aletlerle oyun oynamamalıyız.
2.      Soba, ocak gibi ateşli aletlerden uzak durmalıyız.
3.      Ormanda ateş yakmamalıyız.
4.      Sigara, cam gibi şeyleri ormana atmamalıyız.

3. SEL
· Şiddetli yağmurlar nedeniyle dereler ve nehirlerin taşması sonucu oluşan büyük su baskınlarına sel denir.
Selden Korunmak İçin
1.      Dere yatakları evler yapılmamalıdır.
2.      Ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.
3.      Akarsular üzerinde barajlar yapılmalıdır.
4.      Şehirlerde yer altlarına suları taşıyacak borular döşenmelidir.

4. ÇIĞ
· Dağın yamaçlarında biriken karların hızlıca inmesi olayına çığ denir.
· Çığ genellikle ormanlık olmayan dağların yamaçlarında oluşur.
· Ülkemizde çığ felaketleri en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.
Çığdan Korunmak İçin;
1.      Çığ riski yüksek yerlere evler, yollar yapılmamalıdır.
2.      Bu alanlar ağaçlandırılmalıdır.
3.      Dik yamaçların eteklerine duvarlar örülmelidir.

5.HEYELAN (TOPRAK KAYMASI)
·         Yamaçlarda bulunan toprağın kayması olayına heyelan denir.
·         Şiddetli yağışlar, ormanların yok edilmesi, şiddetli depremler heyelanın en önemli nedenidir.
·          Ülkemizde heyelan en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülür.
Heyelandan (Toprak Kaymasından) Korunmak İçin
1.      Dik yamaçların eteklerine evler yapılmamalıdır.
2.      Dik yamaçlar ağaçlandırılmalıdır.
3.      Dik yamaçların eteklerine duvarlar örülmelidir.

6.EROZYON (Toprak Aşınması)
·         Toprağın verimli tabakasının su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınmasına erozyon denir.
Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için
1.      Boş yerler ağaçlandırılmalıdır.
2.      Ağaçlar korunmalıdır.
3.      Eğimli arazilere teraslandırma (sekiler) yapılmalıdır.
4.      Tarlalar eğime ters yönde sürülmelidir.
5.      Erozyonun zararları konusunda halk eğitilmelidir.

7.KASIRGA (FIRTINA)
·         Çok şiddetli rüzgarlara kasırga veya fırtına denir.
Fırtınadan Korunmak İçin
1.      Evlerimizin çatılarını sağlam yapmalıyız.
2.      Fırtınalı havalarda dışardaysak hemen içeri girmeliyiz.
3.      Evlerimizde camlardan uzak durmalıyız.
Yorum Gönder

 
Top