0

2/A SINIFI  ÇALIŞMA KAĞIDI
-YÖNLER-
Aşağıdaki soruları doğu-batı-kuzey-güney yönlerini kullanarak cevaplayalım.

Ali’nin evi Sedat’ın evinin neresindedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Başak’ın evi Mutlu’nun evinin neresindedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dilek’in evi hastanenin neresindedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Polis Karakolu hastanenin neresindedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Başak’ın evinin doğusunda ne vardır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dilek’in evinin batısında ne vardır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sedat’ın evinin kuzeyinde ne vardır?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dilek’in evinin güneyinde ne vardır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aşağıdaki soruları önünde-arkasında-sağında-solunda-karşısında-arasında ifadelerini kullanarak cevaplayalım.

Sedat’ın evi Başak’ın evinin neresindedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ali’nin evi hastanenin neresindedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mutlu’nun evi polis karakolunun neresindedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Sedat’ın evi Ali’nin evinin neresindedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hastane Dilek’in evinin neresindedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dilek’in evi Mutlu’nun evinin neresindedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sedat’ın evi Ali ve Başak’ın evlerinin neresindedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Başak’ın evinin karşısında ne vardır?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hastanenin sağında kimin evi vardır?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Polis karakolunun solunda ne vardır?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sedat’ın evinin önünde ne vardır?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sedat’ın evinin arkasında ne vardır?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Güneş’in doğduğu yöne sağ kolumuzu uzatırsak;
Sağımız………………………………………………
Solumuz…………………………………………….
Önümüz……………………………………………..
Arkamız…………………………………………….

     YÖNLER  
Nerede diyorsan yön?
Haritaya yüzün dön.
Sol tarafın batıdır.
Sağ tarafın doğu yön.

Baş tarafın kuzeydir.
Şöyle başını eğdir,
Ayaklarına doğru
Haritada güneydir.
  Bayram YELEN                                                    
  Harita üzerine doğu,batı,kuzey ve güney yönlerinde olan illerimizden birer tane yazalım.
                                                                                                            E.KARATAŞ

YÖNLER
( Hayat Bilgisi)

1- Kaç tane ana yön vardır? 
A) 2              B) 4              C) 8 

2- Güneş hangi yönden doğar? 
         A) batı      B) kuzey      C) doğu 

3- Güneş hangi yönden batar? 
         A) batı       B) kuzey       C) doğu 

4- Yönleri gösteren, saate benzeyen alete ne denir? 
         A) motor     B) pusula      C) barometre

5- Ağaçların yosunlun olan kısımları hangi yöne bakar?
         A) güney          B) kuzey       C) batı

6- Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız? 
    A) Pusulaya bakarak.
    B) Kutup Yıldızı’na bakarak. 
    C) Toprağı kazarak.

7- Kutup Yıldızı hangi yönü gösterir? 
         A) batı      B) doğu      C) kuzey

8- Güneşin doğduğu yere sağ kolumuzu uzatırsak, sol kolumuz hangi yönü gösterir? 
         A) batı      B) kuzey     C) güney

9- Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir? 
         A) kuzey      B) orta      C) batı

10- Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulabiliriz? 
     A) Suya taş atarak.     
     B) Karınca yuvasına bakarak.                   

     C) Yazı tura atarak.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Yönler ile ilgili aramalar
2. sınıf hayat bilgisi yönler etkinliği
2. sınıf hayat bilgisi yönler test
2. sınıf hayat bilgisi yönler konu anlatımı
2. sınıf hayat bilgisi yönler testi
2. sınıf hayat bilgisi yönler ile ilgili sorular
3. sınıf hayat bilgisi yönler çalışma kağıdı
2 sınıf hayat bilgisi testleri
2 sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı cevaplarıYorum Gönder

 
Top