0

İçindekiler; İngilizce alfabesi
What is your name?
How are you?
How old are you?
unit-1 kelimeler
1-10 sayılar
classroom 


1)  Aşağıdaki harflerden hangisi İngilizce alfabesinde bulunmaz? (6 Puan)
A)  X                                            B) Ş                              C) O

2)  İngilizce alfabesinde olup da Türkçe alfabesinde olmayan harfler hangileridir? (6 Puan)
A)  Ş,Ç,Ö                          B) İ,Ü,J                                     C) Q,W,X

3)  Aşağıdaki diyaloğu oku ve diğer diyalogdaki boşlukları doldur. Sonra soruları cevapla.
 (28 Puan)
Oya: Hello.
Cem: Hi.
Oya: What  is  your  name?
Cem: My  name  is  Cem.
Oya: How  are  you?
Cem: I  am  fine.  Thank  you.
Oya: How  old   are  you?
Cem: I  am  eight  years old.
Oya: Nice to meet you  Cem.
Cem: Nice to meet you  Oya.

Ali: Hello.
Ela: ………..
Ali:  What  …………  your  ………..?
Ela:  My  …………….  is  …………….
Ali:  How  ……………  you?
Ela:  I  am  …………….  Thank  …………..
Ali:  How  …………..   are  ……………….?
Ela:  I  ……….  eight  ………………..  old.
Ali: Nice ………. meet ………. Ela.
Ela: ……….. to   ……….. you   Ali.

·        What  is  your  name?
·        How  are  you?
·        How  old  are  you?

4)  Aşağıdaki resimleri, İngilizce karşılıkları ile eşleştir. Yanlarındaki harfleri resimlerin altına yaz. (11 Puan)   

a)  Penguin   b) football  c) lolipop      d) cake   
e) gorilla  f) balloon  g) jacket
h) doctor   i) Kangaroo  j) ambulance  k) hamburger

1)  Aşağıdaki sayıların İngilizce yazılışlarını karşılarına yazınız. (20 Puan)
1                      2                      3                   4 
5                      6                      7                   8
9                      10

2)    Aşağıdaki soruyu örnekteki gibi cevapla. (30 Puan) 
2. Sınıf 1. Dönem İngilizce Değerlendirme Sınavı ile ilgili aramalar 
2 sınıf 2 dönem deneme sınavı 2 sınıf 2 dönem deneme sınavı soruları çöz 2 sınıf 2 dönem deneme sınavı indir 2 sınıf ingilizce testleri 2 sınıf ingilizce etkinlik 2.sınıf ingilizce yazılı soruları ilkokul 2 sınıf ingilizce testleri indir 2 sınıf ingilizce 1 dönem 1 yazılıYorum Gönder

 
Top