0

3. Sınıf Matematik Ritmik Saymalar ile ilgili aramalar 
2. sınıf matematik ritmik saymalar test 1. sınıf matematik ritmik saymalar çalışma kağıdı 1. sınıf matematik ritmik sayma etkinlikleri 3 sınıf ritmik saymalar etkinliği 2.sınıf ritmik saymalar ritmik saymalar nedir ritmik saymalar 4. sınıf ritmik saymalar tablosu

Birer Ritmik Sayma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İkişer Ritmik Sayma

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Üçer Ritmik Sayma

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

Dörder Ritmik Sayma

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

Beşer Ritmik Sayma

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Altışar Ritmik Sayma

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

Yedişer Ritmik Sayma

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

Sekizer Ritmik Sayma

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

Dokuzar Ritmik Sayma

9
18
27
36
45
54
63
72
81
90

Onar Ritmik Sayma

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Yorum Gönder

 
Top