0

1."Mevlüt bahçedeki çiçekleri kopartmadı."
Yukarıdaki cümlede geçen hangi kelime çoğul olarak kullanılmıştır?
A) Çiçek           
B)Bahçe   
C)Koparmak

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört heceden oluşmuştur?
A) Okul            
B) Odunluk  
C) Arabacı

3.   Aşağıdaki hangi konuşmada karşılaştırma anlamı vardır?
  A)  Dikkat etsenize beyefendi! Beni sudan çıkmış balık gibi ıslattınız.
B) Siz bu çukurda,böyle gizli gizli ne yapıyorsunuz?
C) Ben palamudu tercih ederim.Çünkü palamut, fındıktan daha lezzetlidir.

4."Yarın hava yağışlı …………"
cümlesinde noktalı yere hangisi getirilirse cümle anlamlı olur?
A) olmuş       
B) oldu     
C) olacak

5. Kuzunun biri su içiyormuş. Aç bir kurt çıkagel-miş." Sen kim oluyorsun da suyumu bulandırı-yorsun benim’’ demiş.
Yukarıdaki dizelerde tırnak içindeki sözlere göre kurt için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) öfkeli       
B) sakin      
C) neşeli

6.-“…………çok gülüyor.”
Tümcesinde noktalı yere aşağıda-kilerden hangisinin gelmesi doğru olur?
A) Ben           
B) O             
C) Siz
  
7. “Göçmen kuşlar gitti, ağaçlar yapraklarını döküyor.”
Tümcesinde kaç sözcük çoğul eki almıştır?
A) 2                         
B) 3                      
C) 4

8.  ‘’Yüz ‘’sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A ) Bugün havuzda yüzelim mi?
B ) Babam çok güzel yüzüyor.
C ) Dedem bana yüz lira verdi.
            
9. “Dolu”sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük, aşağıda ki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Okulun kapısı açık kalmış. 
B) Elindeki çanta boş mu?
C) Sınıfımız çok aydınlıktır.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü söyleyen kişinin kızgın olduğu anlamı vardır?
A) Hemen git başımdan!
B) Hastalanman beni çok üzdü.
C) Bugün size gelebilir miyim?

11.” Yunus hemen yanıt verdi”
 cümlesinde altı çizgili kelimenin yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) soru      
B) nasihat    
C) cevap

12.  -Çantasından defterini, kitabını, kalemlerini çıkardı. ‘’ 
cümlesinde işi yapan kişi kimdir?
 A) Ben        
B)  Sen           
C) O

13. Hangi cümlenin sonu-na farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) Hangi evin çatısı rüzgârda uçmuş
B) Onun nasıl düştüğünü görmedim
C) Bakkal bu akşam erken mi kapatmış

3. Sınıf Türkçe ile ilgili aramalar 
3. sınıf türkçe testleri 3. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 3. sınıf türkçe etkinlikleri 3. sınıf türkçe konuları 3. sınıf türkçe sınavı 3. sınıf türkçe testi çöz 3. sınıf türkçe konu anlatımı 3. sınıf türkçe kitabıYorum Gönder

 
Top