0

TÜRKÇE
         “ Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz. Acıma duygusu olmayan kişi her an birilerine kötülük edebilir.
NOT:   1. 2. 3.  soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız

1)  Yazar kimlerle arkadaşlık etmemiş? 
A) Yaramaz çocuklarla.
B) Elinde sapan olanlarla.
C) Kendiyle yaşıt olmayanlarla.


2) Yazara göre kuşların canına kıyanda ne yoktur?
A) Acıma duygusu            
B) Para                      
C) Akıl


3)  Acıma duygusu olmayan kişi ne yapabilir?
A) Yaramazlık yapabilir.
B) Başkasına kötülük edebilir.
C) Kavga edebilir.


4)  “Ödevlerini yaptın mı”
cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) Nokta    
B) Soru İşareti    
C) ünlem işareti


5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı-laştırma yapılmamıştır?
A)  Çocuklar, babaları kadar akıllı değillermiş.
B)  Büyük kardeş, ortancadan daha güçlüymüş.
C)  Babaları, oğullarının hatalarını anlamalarını sağlamış.


6)  "Annem marketten süt aldı."                                
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne zaman?          
B) Kim?           
C) Ne?


7) "Arkadaşım annesinin hasta olduğunu söyleyince ona ……….…..dedim."
cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) "Teşekkür ederim."            
B) "Özür dilerim."
C) "Geçmiş olsun."

8)  “Kızdı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam-da kullanılmıştır?
A)  Ayşe düzenli bir kızdı.       
B)  Annesi çocuğa kızdı.
C)  Vazoyu kırınca çok kızdı    

9)  Aşağıdakilerden hangisi ile  “öğrenci” kelimesinin hece sayısı eşittir?
  


10)  “ Dost kara günde belli olur. “ atasözü kaç kelimeden oluşmaktadır?

A. 5              
B. 9              
C. 11

11) Hediye –armağan “ arasındaki anlam ilişkisi “konuk” sözcüğü ile hangi sözcük arasında vardır?

A) tanıdık      
B) komşu       
C) misafir


12)  Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

A)  gaste            
B)  ev                 
C)  kalem
                     
13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çirkin” kelimesinin zıt anlamı kullanılmıştır?
A) Annem sıcak çorba pişirmiş.
B) Sana güzel bir haberim var.
C) Yarın hava çok soğuk olacak


14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerine göre sonda yer alır?

A)  ana               B) anı         C) anıt 


15)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-
sonuç cümlesidir?

A) Başını eğerek konuştu.
B) Kalenin duvarları sağlam yapılmış.
C) Araba bozuk olduğundan gelemedik.


3. Sınıf Türkçe 1. Dönem Sonu Değerlendirme ile ilgili aramalar 
3 sınıf matematik sene sonu değerlendirme sınavı 4 sınıf türkçe 1 dönem 3 yazılı 4 sınıf türkçe 1 dönem 3 yazılı soruları 5 sınıf türkçe 1 dönem 3 yazılı 3. sınıf 1. dönem 1. türkçe değerlendirme 3. sınıf türkçe 1. dönem 1. değerlendirme sınavı 3.sınıf türkçe 1.dönem 1.değerlendirme soruları 3.sınıf 1.dönem türkçe değerlendirmeYorum Gönder

 
Top