0

Merhaba arkadaşlar, aşağıda sizin için derleyerek paylaştığımız 4. sınıf fen bilimleri dersi birinci dönem üçüncü yazılı sınavı eminim sınavdan iyi not almanız için sizlere çok yardımcı olacaktır.
İster indirerek çalışın, ister indirmeden çalışın... Sizin için hazırlanmış olan bu konudan sonra diğer sınav örneklerini de incelemeyi unutmayın... Sınavımız doğru yanlış, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli test sorularından oluşuyor... Sınavı çözüp cevaplarını yorum olarak yazabilirsiniz. Bakalım kim daha iyi çözecek:) İyi çalışmalar...
................   İLKOKULU   2015 / 2016  EĞİTİM – ÖĞRETİM  YILI
1. DÖNEM   4. SINIFLAR   FEN  BİLİMLERİ   3. SINAVI (ORTAK  SINAV)

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına “ D ” yanlış olanın başına  Y ” yazınız.(10x3=30 Puan)
  
     1-(    )Akciğerlerimiz kasılıp gevşeyerek kanı  pompalar.
     2-(    )Uçağın inişe geçmesi yavaşlama hareketidir.
     3-(    )Sevindiğimiz veya korktuğumuzda nabız sayımız azalır.
     4-(    )Toz şeker akışkan olsa da katı bir maddedir.
     5-(    )Katı maddelerin belli bir şekli vardır.
     6-(    )Sıvıların ve gazların akışkanlık özelliği vardır.
     7-(    )Benzin ve gazyağı katı bir maddedir.
     8-(    ) Gaz maddeler sıkıştırılabilir.
     9-(    ) Bulaşık süngerini sıkıp bıraktığımızda eski haline döner.
    10-(    )Mıknatısın N ve S kutupları birbirini iter. 
                                                                                                       
B)  Aşağıdaki yarım bırakılan tümceleri boşluklara uygun sözcükleri getirerek tamamlayınız.(5x3=15 puan)  

diyafram - yüzer – batar – akar -  gaz – pompa -

   1-Kalp dolaşım sistemi içinde …………..………………….. görevi yapar.                  
   2- Akciğerlerin altında solunuma yardımcı olan ……………………………........... kası bulunur.                                                             
   3- Hava ,su buharı, egzoz dumanı ,karbondioksit .............................maddelere birer örnektir.
   4- Taş, demir gibi maddeler suda…………………………………...
   5- Küçük taneli katılar, sıvılar gibi ……………………………..

C) Aşağıdaki kavramlarla onlara uyan, tanımlayan açıklamaları eşleştiriniz (5x3=15 puan).

(1) İskelet  
(       ) Bulundukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere verilen isim.
(2) Mıknatıs
(       ) Cismin konumuna göre yerinin değişmesi.
(3) Hareket
(       ) Vücudumuzun dik durmasını sağlayan kemiklerden oluşan yapı.
(4) Sıvı
(       )  Boşlukta yer kaplayan her şey.
(5) Madde
(       ) Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri kendine çeker.


D)Aşağıdaki soruların okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. (10X4=40 Puan)

1)    Aşağıdaki ifadelerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir?
A)Suda batmaları yada yüzmeleri                                    B) Suyu çekmeleri yada çekmemeleri                                  
C) Mıknatısın çekmesi yada çekmemesi                         D) Suda pişmeleri yada pişmemeleri
  
2)  Aşağıdaki eşya türlerinin hangisinde “su çekme” özelliğine sahip kumaş türleri kullanılabilir?
A) Çadır ve yağmurluklarda                               B) Balık adam giysilerinde
C) Çocuk kıyafetlerinde                                      D) Şemsiye üretiminde
   
3) Elimizdeki bir metal parçasına eğer mıknatıs yapışmıyorsa nedenini nasıl açıklayabiliriz?
A) Mıknatısın rengi koyudur.                            B) Parçanın yüzeyi pürüzlüdür.
C) Demir, nikel yada kobalt değildir.               D) Mıknatısın kutupları yoktur.
  
4) Görme duyu organımızla maddelerin hangi özelliğini algılamayız ?
A) kokusunu                         B) parlaklığını                       C) saydamlığını                     D) pürüzlü yüzeyini
  
5) Aşağıdakilerden hangisi katı olduğu halde sıvılarla ilgili özellikleri taşımaktadır ?
 A )  Ayran                            B ) Bulgur                              C ) Kalem                              D ) Hava
  
6) Su dolu kaba atılanlardan hangisi suda batmaz?
 A) Tahta kaşık                      B) Bilye                                   C) Metal kaşık                     D) Bıçak
  
7) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?
 A) Su - sıvı                            B) Hava – sıvı                        
C) Demir - katı                      D ) Tahta – katı

 8) Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddeler ile ilgili bir özellik değildir ?
A) Belirli bir şekli yoktur.                                  B) Akışkan özelliğe sahiptir.
C) Bulunduğu ortamda her tarafa yayılır.       D) Bulunduğu kabın şeklini alır.

 9)  Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek ve suyu çeken bir maddedir ?
A) Lastik                                B) Sünger                              
C) Balon                                D) Karton
  
10) Dilara varlıkları madde olup olmamalarına göre eşleştiriyor.
                I.  Işık  –  Maddedir.
                II. Ses – Madde değildir.
                III. Gaz – Maddedir.
                IV. Isı  - Maddedir.
Dilara’nın yaptığı yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur ?
A) Yalnız III                            B) II ve III                               
C) I ve III                                D) I ve IV

 Yedek Soru: Herhangi bir maddeyi elimize aldığımızda hangi maddesel özelliği ile ilgili yargıda bulunamayız ?
A) Kütlesi                                              B) Rengi                                
C) Tadı                                   D) Sertliği   

4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ile ilgili aramalar 

4.sınıf 1.dönem fen ve teknoloji 1.yazılı soruları 4 sınıf fen ve teknoloji 2 dönem 3 yazılı soruları 3.sınıf fen ve teknoloji yazılı soruları 4 sınıf fen yazılı soruları ve cevapları 3 sınıf 1 dönem 3 fen ve teknoloji yazılı soruları 4.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları 1. dönem 1. yazılı 4 sınıf fen ve teknoloji yazılı soruları çöz 4.sınıf türkçe yazılı soruları 1.dönemYorum Gönder

 
Top