7

Merhaba arkadaşlar, aşağıda sizin için derleyerek paylaştığımız 4. sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi dersi ikinci sınavı eminim sınavdan iyi not almanız için sizlere çok yardımcı olacaktır.
İster indirerek çalışın, ister indirmeden çalışın... Sizin için hazırlanmış olan bu konudan sonra diğer sınav örneklerini de incelemeyi unutmayın... 4. Sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları aşağıdadır...
Şimdiden başarılar...
2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………….  İLKOKULU
4. SINIFLAR İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2. YAZILISI
A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. ( 20 Puan )
(   ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
(   ) Sorunları şiddete başvurmadan çözmek gerekir.
(   ) Birlikte yaşadığımız insanlara karşı sorumluluklarımız vardır.
(   ) Derste herkesin söz hakkı vardır ve eşitlik herkese söz hakkı vermekle sağlanabilir.
(   ) Hak ve özgürlük sadece bizim için vardır.
(   ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
(  ) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
(   ) Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
(   ) Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
(   ) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız

B-Aşağıdaki sözcükleri boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.(2*10=20 P)
sorumlulukları ---hukuki, ahlaki----- yasalarla -------60 gün----- ayrımcılık------ Eşitlik------İnsan Hakları Kurullarına-- Kamu Denetçiliği Kurumuna - 10 Aralık 1948’de--- devredilemez, vazgeçilemez----anne karnında ------- Empati -----çocuk---- uzlaşma-----hak-----
 1-Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmak .........................dır.                                                                                         2- Ayrımcılık ve ön yargı hem ..................... hem de ............... açıdan insan haklarına aykırıdır.                                                                                      
3- İnsanlar arasında hak ve özgürlükler açısından ayrım olmamasına ........................ denir.

4- Yasalarca tanınan hakların herkes tarafından kullanılabilmesine ..........................denir.
          
5- insanların farklı ihtiyaçlarından kaynaklanan dezavantajlarını onlara yeni haklar vererek ortadan kaldırmaya çalışmaya......................................................denir.

6-Kişinin kendini karşısındakinin yerine koyup, onun duygu ve düşüncelerini iyice anlayıp anladığını karşısındakine hissettirmesine ......................... denir

7- İnsanların  kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı ......................... vardır.

8-On sekiz yaşından küçük olan kişiler .................. olarak tanımlanır

9- Yaşama hakkı ......................................başlar

10- Temel haklar başkasına ....................... ,............................ ve  dokunulmazdır.

              
C. Aşağıda verilen kavram ve tanımları doğru bir şekilde eşleştiriniz ( 10 Puan )
1.


D--“Arda okula giderken arabanın içinde durmadan sızlanıyordu. (5*2=10 P)
Derdi, çok sıcak olması ve arabanın klimasının yeterince soğutmamasıydı. Derken patlayan lastiğinin onarımı için lastikçiye girdiler. Arda kendi yaşındaki lastikçi çırağının, kan ter içinde lastiği taşıdığını görünce çok şaşırdı, içinden içinden utandı. Arabanın klimasını kapatarak arabadan indi. ”
a- Arda’nın ve lastikçi çırağının hayat şartları aynı mıdır?
………………………………………………………..………………………………………………………..……………………………………………………
b-Lastikçi çırağı hangi hakkını kullanamamaktadır?
………………………………………………………..………………………………………………………..……………………………………………………

E.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin özgürlük, sorumluluk ve hak olduğunu  ( X ) işaretleyiniz(10 Puan)ÖZGÜRLÜK    HAK           SORUMLULUK
Zil çaldığında teneffüse çıkmak                                  Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemekÖdevlerimizi zamanında ve düzgün yapmak              Sınıfta belirlenen kurallara uyarlarDüşüncelerini özgürce ifade edebilme.
F--Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve bunlardan hangilerinin “âdil”, hangilerinin “âdil olmadığını”  belirleyiniz. Bunun için ifadelerin başlarına konmuş boşluklara “âdil”ya da “âdil değil” yazınız.(10*1=10)
____________ Babamın daima sadece kardeşime oyuncak alması.
____________ Annemin bana ve kardeşime bayram hediyesi alması.
____________ Oyunda daima benim ebe olmam.
____________ Sınıfta okuma parçasını hep aynı kişilerin okuması.
____________ Öğretmenimizin başarılı olanlara yüksek not vermesi.
____________ Kantincinin yanlışlıkla verdiği fazla para üstünü iade etmemek.
____________ Futbol maçında sırasıyla herkesin kaleci olması.
____________ Annem ve babamın yemeği eşit şekilde bölüşmesi.
____________ Anne ve babamın kardeşime onun ihtiyaç duyduğu şeyi alırken bana almaması.
____________ Herkesin istediği okula gidebilmesi

E-Doğru cevapları yuvarlak içine alalım.(2*10=20p)

1-Kişi dokunulmazlığı hakkı ne zaman ortadan kalkar?
A) Doktora gidince                B) Hırsızlık yapınca     
C ) Sinemaya gidince                       D) Okula gelince

2- Okul zamanı gelen bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
A)Çalışma hakkı         B) Mülkiyet hakkı     
C) Eğitim hakkı           D) Yaşama hakkı

3-Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden savaştı?
A)Para için                     B)Dinlenmek için      
C)Özgürlük hakkı için   D)Haberleşme Hakkı için

4- Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
A)Seçme seçilme hakkı          B)Yaşama Hakkı    
C)Eğitim hakkı        D)Özel hayatın gizliliği

5. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?
A) Adalet                         B) Paylaşma         
C)Yardımlaşma               D) Kıskançlık

6-Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmeye ne denir?
A)    Sorumluluk     B)Özgürlük     C)Hak   D)  Yetki

7. Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?
A)Seçme hakkı        B) Seçilme hakkı           
C)Eğitim hakkı         D)Yaşama hakkı

8. Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?
A)Yaşam hakkı                                                                                 B)Özel yaşamın gizliliği hakkı
C)Konut dokunulmazlığı  hakkı                                                       D)Mülkiyet hakkı

9-Temel hak ve hürriyetler bazı durumlarda durdurulabilir. Anayasamızın 15. maddesinde bu durum bazı şartlara bağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
A)Savaş hali               B) Doğal afetlerde     
C) Sıkıyönetim hali          D) Yolculuk

10.İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?
A) Eve zamanında gelmek                   
B) Odamızı temiz tutmak
C)Okul koridorlarında koşmamak             
D)Ev işlerine yardımcı olmak

4 sınıf i̇nsan hakları ve demokrasi 1 dönem 2 yazılı soruları ile ilgili aramalar 
4 sınıf türkçe 1 dönem 2 yazılı soruları 4.sınıf matematik 1.dönem 2.yazılı soruları 4 sınıf türkçe 1 dönem 2 yazılı soruları eğitimhane 4 sınıf ingilizce 1 dönem 2 yazılı soruları 4 sınıf ingilizce 1 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları 4 sınıf trafik 1 dönem 2 yazılı soruları 4 sınıf matematik 1 dönem 2 yazılı soruları çözYorum Gönder

 
Top