0

4. Sınıf Türkçe Atasözleri ile ilgili aramalar 
4. sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testleri çöz 4. sınıf türkçe atasözleri ve deyimler konu anlatımı 4. sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testleri 4. sınıf türkçe atasözleri soruları 4. sınıf türkçe atasözleri ve deyimler 4 sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testi 4 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 4 sınıf türkçe 1 dönem 2 yazılı

1.   "İnsan geliriyle orantılı bir şekilde harcama yapmalı, açık verme­melidir." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
C) Ava giden avlanır.
D)  İşten artmaz, dişten artar.


2.   "Bir yerde herkes söz sahibi olmaya kalkarsa orada sağlıklı iş yapı­lamaz." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaçan balık büyük olur.
B) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
C) Araba ile tavşan avlanmaz.
D) Eğri bakan eğri görür.

3.   "Gülü seven dikenine katlanır." ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) vecize                                B) deyim               
C) atasözü                              D) tekerleme

4.   "Kurunun yanında yaş da yanar." atasözünü açıklayan aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Gerçek suçlular bulununcaya kadar, söz konusu suçla hiç ilgisi olmayan kişiler de zarar görebilir.
B) Kişi yoksullaşınca sahte dostları onu terkeder.
C) Canı kurtarmak için malı feda etmek gerekebilir.
D) Kötü insanlardan uzak durmalıyız.

5.   Aşağıdakilerden hangisi dayanışmayı ve iş birliğini öğütleyen atasözüdür?

A) Eskisi olmayanın yenisi olmaz.
B) Can canın yoldaşıdır.
C) Her taş baş yarmaz.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

6.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır?
A) Ev alma komşu al.
B)  İş insanın aynasıdır.
C) Komşu ekmeği komşuya borçtur.

D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

7.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır?

A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Ayıpsız yâr arayan yarsız kalır.
C) Körler sofrasında ışıkla kaşık aranmaz.
D) Tencere dibin kara, seninki benden kara.

8.   "At binenin, kılıç kuşananındır." atasözünü en iyi şekilde aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Bir işin iyi olması için araçlara ihtiyaç yoktur.
B) Gerekli hazırlıklar yapılmadan iyi bir sonuç elde edilemez.
C)  Bir şeye sahip olma hakkı, o şeyden en iyi şekilde yararlanana aittir.
D) Her iş zamanında yapılmalıdır.

9.   Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

A) Ateş düştüğü yeri yakar.
B) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
C) Öpülecek el ısırılmaz.
D) Korkudan tir tir titriyordu.

10.   "Altının kıymetini sarraf bilir." Atasözünü en iyi şekilde aşağıdakiler­den hangisi açıklar?

A) Bir şeyin gerçek değerini, o şeyin uzmanı bilir.
B) Becerikli insan, geçimini sağlayacak bir yol bulur.
C)  Değerli bir şeyi bulmak çok zordur.
D)  Değerli bir şey, kötü durumla karşılaşsa bile, niteliğinden bir şey yitirmez.

11.   "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." atasözü aşağıdaki­lerden hangisiyle benzer anlamlıdır?
A) Aman diyene kılıç kalkmaz.
B) Kimsenin ahi kimsede kalmaz.
C) Her firavunun bir Musa'sı çıkar.
D) El elden üstündür.

12.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı anlamdadır?
A) Akıl kişiye sermayedir.
B) Akıl akıldan üstündür.
C) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
D) Akıl yaşta değil, baştadır.

13.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sağlıkla ilgili değildir?

A) Can boğazdan gelir.
B) Başın sağlığı, dünya varlığı.
C) Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez.
D) Kefenin cebi yoktur.

14.   Aşağıdaki dörtlüğün kaçıncı mısrasında atasözü vardır?
Veysel ne durursun herkes gidiyor,
Zaman uymaz sen zamana uy diyor.
Fen çok büyük kerameti yuduyor?
Uyan bu gafletten uyuma yurttaş.

A) birinci                                B) ikinci                
C) üçüncü                   D) dördüncü

15.   Aşağıdaki dörtlüğün hangi mısrasında atasözü vardır?
Tomruklar büyür gül olur bir gün,
Saniyeler geçer yıl olur bir gün;
Üç kuruş, beş kuruş deyip geçmeyin,
Damlaya damlaya göl olur bir gün.

A) birinci                                B) ikinci                
C) üçüncü                   D) dördüncü

16.   Aşağıdakilerden hangisi "Borç iyi güne kalmaz." atasözüne en ya­kın anlamlıdır?

A) Borçlu, alacaklı karşısında cesaretle konuşamaz.
B) Zamanında ödenmeyen borç büyük sıkıntı yaratır.
C) Borç, azar azar ödenerek bitirilmelidir.
D) Borçlu kişi daha çok çalışmak zorunda kalır.

17.   Aşağıdakilerden hangisi "İşleyen demir pas tutmaz." atasözüne en yakın anlamlıdır?

A) Çok çalışan çok kazanır.
B) Emek vermeden üretim elde edilemez.
C)  Çalışan insan sağlıklı olur.
D) İyi bir duruma gelmek için sabırlı olmak gerekir.

18.   "Kaynayan kazan kapak tutmaz." atasözünün mecaz anlamı aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Kaynayan kazanın buharı, kapağını fırlatır.
B)  İçin için büyüyen olay bir gün patlak verir.
C) Kazanda bir şey kaynatmak tehlikelidir.
D) Kazanda bir şey kaynatırken kapağını kapatmamak gerekir.

19.   "Yel kayadan ne koparır" atasözünün mecaz anlamı hangisidir?

A) Yel, kayaları koparacak güçte esmez.
B) Sağlam kişilikli insanlara önemsiz etkiler zarar veremez.
C) Başkalarının eleştirilerinden çekinmemeliyiz.
D) Varlıklı insanlar, kayalar gibi sert olurlar.

20.   Aşağıdaki atasözünden hangisi konusu yönünden farklıdır?

A) Azrail gelince oğul uşak sormaz.
B) Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane.
C) Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz.
D) Cefayı çekmeyen safanın kadrini bilmez.

21.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu yönünden farklıdır?
A) Tencere dibin kara, seninki benden kara.
B) Rüzgâr eken fırtına biçer.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

22.   "Hak yerde kalmaz." atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A) Hak deyince akan sular durur.    
B) Hatasız kul olmaz.
C) Güneş balçıkla sıvanmaz.           
D) Hak yerini bulur.

23.   "Güvenme varlığa, düşersin darlığa" atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borçlanarak alışveriş yapan kişi zor durumda kalır.
B) Varlığını iyi kullanmayanlar yoksullaşırlar.
C) Kişi, elindeki fırsatı iyi değerlendirmelidir.
D) Kişi, bir işe başlamadan önce iyi düşünmelidir.

24.   "Dibi görünmeyen sudan geçme." atasözü ile aşağıdakilerden han­gisinin önemi vurgulanıyor?
A) tedbirli olmanın                       
B) ileriyi görebilmenin
C) cesaretli olmanın                    
D) güçlü olmanın

25.   "Adamın iyisi iş başında belli olur" atasözünün anlamı, aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A) İyi insanlar, işlerini de her zaman iyi yaparlar.
B) Bir insanın gerçek değeri işinde gösterdiği başarı ile ölçülür.
C) İnsanlar yaptıkları işlerle çevresini yararlı olurlar.
D)  Plânlı çalışan insanlar çok başarılı olurlar.

CEVAP ANAHTARI
1-A     2-B     3-C     4-A     5-D     6-B     7-A     8-C     9-D   10-A   11.-B   12-C   13-D    14-B   15-D   
16-B   17-C   18-B    19-B   20-D   21-A   22-D   23 - B   24-A   25 - BYorum Gönder

 
Top