0

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Ağacın bu tarafındaki dalları çok cılızlaşmıştı.
B) O tatlı diliyle herkese kendini sevdirirdi.
C) Arabanın burnu direğe çarptı.
D) Haberi duyunca sevinçten uçtu. 

2. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 

A) Samsuna                               
B) İsmail bey’ i            
C) Türk dil kurumu                  
D) Çarşamba Lisesi

3.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

A) han kapısı              
B) balık tavası
C) sabah güneşi                     
D) okul bahçesi


4)  Aşağıdaki cümlelerin  hangisin de uyarma söz konusudur?

A) Ellerinin üşüyeceğini hiç düşünmemişti.
B) Bundan böyle işlerini düzenli yapmalısın.
C) Sen de mi tatile çıkacaksın.
D) Yarın gece ay tutulacakmış.

5) Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki harf yumuşar?

A) ip           
B) süt           
C) millet           
D) sokak


6) Aşağıdakilerden hangisi ismin” –e “durum ekini almamıştır?

A. Annem kızdıysa gitmem.
B. Ben baklava yiyeceğim.
C. Yüksek sesle konuş.
D. Parka gidelim.


7) “İşleyen demir ışıldar.” atasözüyle, aşağıdakiler-den hangisinin önemi belirtilmektedir?

A) Parlaklık                             
B) Çalışmak           
C) Demir                                 
D) İşçilik


8) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde,gelecekte yapı-lacak bir iş anlatılıyor?   

A) Dersi dinlerim.                
B) Arabanın sesi kesildi.
C) Ödevimi yapıyorum.      
D) Sabah uyuyacağım.


9)  lik “ eki aşağıdaki hangi kelimenin sonuna yazı-lırsa bir eşya ismi olur?

A) tuz                                  
B) orman          
C) kömür                            
D) öğretmen 


10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yedi” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Küçük bebek mamasını yedi.
B) Kümeste yedi tane horoz vardı.
C) Öğrenciler beslenmelerini yedi.
D) Topladığı çileklerin hepsini yedi.


11) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A)     Halam, kızına yeni bir ayakkabı almış.
B)      Tren, 11.45 de hareket edecek.
C)      İhtiyar, polise derdini anlatamadı.
D)     Aradan geçen aylar,yıllar geçmek bilmedi.


12) Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinde hece düşmesi görülmez?

A) ağız          
B) burun                       
C) kulak         
D) alın

4. Sınıf türkçe Dönem Sonu Genel değerlendirme ile ilgili aramalar 
3. sınıf türkçe 1. dönem genel değerlendirme 3. sınıf matematik 1. dönem genel değerlendirme 3.sınıf hayat bilgisi 1.dönem genel değerlendirme 4.sınıf genel değerlendirme testleri 4 sınıf genel deneme sınavı 4.sınıf genel değerlendirme testleri ve cevapları 4.sınıf 1.dönem genel değerlendirme sınavı 4.sınıf genel değerlendirme matematikYorum Gönder

 
Top